Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı

Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı

   2018 ve 2019 yılı toplu görüşmelerinde yetkili sendika memur senin ardından hükümet tarafıda zam teklifini açıkladı. Hükümetin 2018 ve 2019 yılı için zam teklifi  2018 yılı için ilk altı ay için % 3 ikinci altı ay için %3 oldu. 2019 Yılı için ilk altı ay % 3 ikinci altı ay içinde % 3 oldu.

 Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı.  Sendika tarafı ise zammın kabul edilemeyecek derecede düşük olduğunu ve verilen zam teklifin eski Türkiye’nin zam oranı olduğunu Zammın Yeni Türkiye ye göre olması gerektiği ni söyledi.

Sendikanın 2018 2019 Yılı Zam İsteği Neydi

 Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı.  2018 2019 yılı için  memur ve memur emeklileri için hükümet ve sendikalar arasında zam ve diğer sosyal haklar için toplu görüşmeler geçen hafta başladı. Bugün Hükümet teklifini vermişti. Sendikalar ise isteğini  geçen hafta  hükümete sunmuştu.  Yetkili Sendika olan Memur Senin hükümete sunmuş olduğu 2018, 2019 teklifi aşağıda ki gibi oldu

1) MEMUR SEN TARAFINDAN SUNULAN KÜMÜLATİF OLARAK MAAŞLARA EN DÜŞÜĞÜ YILLIK  %16.60 İKİ YILLIK %38.52 ORANINDA ZAM YAPILMASINI İÇEREN ÜÇ ALTERNATİFLİ TEKLİF 

1. Alternatif: Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına

2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam

2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam

2. Alternatif:

2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam

Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam

2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam

Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam,

3. Alternatif:

Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı. 2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam,

2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam,

şeklinde üç teklifi oldu.

Memur Senin Diğer Teklifleri de Şöyleydi

Son Dakika Hükümet 2018,2019 Zam Teklifini Açıkladı.

 1. Enflasyon Farkının 6 Aylık Dönem Sonunda Değil Gerçekleştiği Aydan İtibaren Yansıtılmasını İstiyor.
 2. Kamu Görevlilerine Büyüme Oranının %50’si Oranında Refah Payı Verilmesini istiyor.
 3. Gelir Vergisi Oranındaki Artışa Dayalı Maaş Kaybının Telafisini İstiyor.
 4. Kıdem Aylığı Gösterge Rakamının 5 Katı Artırılmasını İstiyor.
 5. Yan Ödeme Katsayısının Ve Gösterge Rakamlarının %50 Artırımlı Uygulanmasını İstiyor.
 6.  Toplu Sözleşme İkramiyesinin 77 Tl’den 102 Tl’ye Yükseltilmesini Ve Yetkili Sendikaların Üyelerine Bir Kat Artırımlı (204 Tl) Ödenmesini istiyor.
 7. Eş Yardımının 219 Tl’den 410 Tl’ye, Çocuk Yardımının 102 Tl’ye Yükselmesini istiyor.
 8. Kamu Görevlilerine İlave Doğum Yardımı Ödeneği Verilmesini istiyor.
 9. Ölüm Yardımı Ödeneğin 3902 Liraya Çıkmasını istiyor.
 10. Kreş Yardımı Ödeneği verilmesini ve  miktarın  426 lira olmasını istiyor. 
 11. Kamu Görevlilerine 4.878 Tl Tutarında Evlenme Yardımı Ödeneği Verilmesini istiyor.
 12. Servis Hizmetinin Bütün Merkez Teşkilatlarında Sunulmasını Ve Sunulamadığı Hallerde Ücretsiz Toplu Taşıma Kartı Ya Da Ulaşım Ücreti Ödenmesini İstiyor.
 13. Kamu Yemekhanelerinde Ve Kamuya Yemek Hizmeti Alımlarında “Helal Gıda Sertifikası” Şartı Uygulansın, Kamu Görevlilerinin Yemek Ücretlerinde Artış Yapılmasın İstiyor.
 14. Kamu Görevlilerine; 2018 Yılı İçin 200 Tl, 2019 Yılı İçin 300 Tl Nakdi Giyecek Yardımı Yapılsın. Giyecek Yardımından İstihdam Türüne Bakılmaksızın Bütün Kamu Görevlilerinin Yararlansın istiyor.
 15. Kamu Görevlilerine Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Dini Bayram İkramiyesi Olarak 1.915 Tl Ödensin istiyor.
 16. Sosyal Yardımların Aylıksız İzin Döneminde De Ödenmesini Teklif Ediyor.
 17. Kılık-Kıyafete İlişkin Sınırlamaların Sona Erdirilmesini İstiyor.
 18. Fazla Çalışma Ücretlerindeki Mevcut tutarların %100 Artırılmasını İstiyor.
 19. Bütün Kamu Görevlilerinin Ek Ödemelerinin 5 Puan( 50 Tl), Bazı Kamu Görevlilerinin Ek Ödemelerinin İlave 5-12 Puan (50tl-120tl ) Artırılmasını istiyor.
 20. Kamu Görevlilerinin Emekli Maaşlarında En Düşük 475 Tl Ve Emekli İkramiyelerinde En Düşük 19.000 Tl Artış Yapılmasını Sağlayacak Şekilde Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarının Artırılmasını İstiyor.
 21. Kamu Görevlilerinin Öğrenim Durumları İtibariyle yükselebilecekleri Derecelere Yükselmesine Engel Olan Yasal Ve İdari Düzenlemelerdeki Sınırlamaların Kaldırılmasını İstiyor.
 22. Harcırah Kanunu Kapsamında Ödenen Gündelik Ve Arazi Tazminatı Tutarlarının istiyor.
 23. Sözleşmeli Ve Geçici Personel Statüsündeki Kamu Görevlilerinin Memur Kadrosuna Geçirilmesi Ve Kadrolu İstihdam Edilmesini istiyor.
 24. Kamu Görevlilerine Görev Süreleri Boyunca Bir Defa Kullanılmak Üzere “Hac İzni” Verilmesini İstiyor.

Müjde Esnafın Kredi Borcu Yeniden Yapılandırılıyor 2017

Memurun 2018-2019 Zammı?Memura Yüzde Kaç Zam Geldi?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?

2000 Yılı Sonrası Emekli İntibak Son Dakika.Maaşlar 355 TL Artacak

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)