Vergi ve Güncel Haber Portalı

Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ?

16.10.2017
24
Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ?

27 Eylül 2017 tarihinde hükümet tarafından meclise sunulan torba yasa tasarısının görüşmeleri. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor. Plan bütçe komisyonunda torba yasa tasarısının bazı maddeleri değiştirildi bazı maddeleri ise taslaktan çıkartıldı.

 Torba Yasadan Hükümetin Beklentisi Ne ?

  Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ? Hükümet tarafından meclise sunulan torba yasa tasarısında asıl beklenen vergi gelirlerinin arttırılarak 2018 yılında yapılacak olan savunma harcamalarına kaynak oluşturulması.

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı AGİ Olarak verilecek

Torba Yasanın Genel Gerekçeleri

Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ?

 • Tasarı ile vergiye gönüllü uyumu artırıcı, vergi uygulamalarını kolaylaştırıcı, tahsilatta etkinliği artırıcı düzenlemelerin yanı sıra. Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin devam ettirilmesine hizmet edecek düzenlemeler yapılmaktadır.  Ayrıca bazı sektörlerin kamusal yükümlülüklerine yönelik yaşanan sorunlar çözümlenmekte ve süresi biten bazı geçici düzenlemelerin süreleri uzatılmaktadır.
 • Asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girilmesi nedeniyle oluşan kaybın ilave asgari geçim indirimi uygulanması ile giderilmesi,
 • Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesine yönelik vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna sağlanması,
 • Türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle uluslararası finansal piyasalarda rekabet gücümüzün artırılması,
 • Elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisi oranlarının tekleştirilmesi, -Özel amaçlı kuruluşlardan temin edilen fonların kamu özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin finansmanında kullanılması şartıyla finansman üzerindeki vergi yükünün kaldırılması,
 • Bankalara tanınan vergisel imkânların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınması suretiyle bu kuruluşların eşit şartlarla faaliyette bulunmalarının sağlanması,
 • Kooperatiflerin vergilendirilme rejiminde değişiklik yapılmak suretiyle ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması, sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınması,
 • 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi,
 • İmalat sanayinin teşvik edilmesi amacıyla 2017 yılında sağlanan vergi teşviklerinin 2018 yılında da sürdürülmesi,

konularında düzenlemeler yapılıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim. MTV Yüzde 40’Dan Yüzde Kaça Düştü?

Vergi uygulamalarını kolaylaştırmak, tahsilatta etkinliği artırması Hedefleniyor

Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ?

 • Vergi mükellefiyetine yönelik tüm işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilebilmesine imkân sağlanmasına,
 • Yurtdışı banka kartlarının vergi ödemelerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına, -Adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresinin, gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda kullanılmasına imkân sağlanmasına,
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntem belirleme anlaşmalarından alınmakta olan başvuru ve yenileme harçları kaldırılarak anlaşmalara başvurunun teşvik edilmesine,
 • Vergi borcu bulunmama şartı aranılacak ödemelerin kapsamının genişletilmesi ve ödemelerden vergi borçlarının resen kesilebilmesi, vergi dairelerince yapılacak iadelerin prim borçlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak prim iadelerinin vergi borçlarına resen mahsup edilmesine,
 • Elektronik ortamda yurtdışından hizmet alan nihai tüketici gerçek kişilere hizmet sağlayan yurtdışında bulunan işletmelerin katma değer vergisi mükellefi olmaları sağlanarak nihai tüketicilerin vergi sorumluluğuna yönelik muğlaklığın giderilmesine,
 • Engellilerin taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnasının yeniden düzenlenmesine,
 • Kurumlar vergisinde taşınmaz satışından elde edilen kazançlara yönelik istisnanın azaltılmasına,

ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamına alınmakta ve motorlu taşıtlar vergisi tarifesinde değişiklik yapılacak

           Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ? Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında; vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla tütün mamullerinin kullanımında önemli bir yer tutan makaronların vergilendirilmesi, tütün mamullerinin üretim ve satışının disipline edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacak.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

Gelir İdaresinin Denetleme Yetkisi Arttırılıyor

Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ? Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele edilmesi, vergiye gönüllü uyumun ve tahsilatta etkinliğin artırılması amaçlarıyla mükellefiyet, vergilendirme ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle Risk Analizi Sistemi oluşturma ve risk analizi çalışmaları yapma hususları ekleniyor.

Torba yasa tasarısı bunun gibi gerekçeler nedeniyle hükümet tarafından hazırlandı.

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı.

Gelir Vergisi Dilimlerinde Yapılacak Değişiklik Hükümet Tarafından Geri Çekildi

Hükümet torba yasa tasarısıyla Gelir vergisi kanununda gelir vergisi dilimlerini düzenleyen maddeyi değiştirmeyi planlıyordu. Yapılacak değişiklikle üçüncü sırada ki vergi dilimi Yüzde yirmiyediden Yüzde otuza çıkartılacaktı. Bu düzenlemeyle orta gelir sınıfında ki kişiler daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaktı. Bu düzenlemede torba yasanın en çok tartışılan ve tepki çeken düzenlemesiydi.

Hükümet gelen tepkileri dikkate alarak Meclis Plan bütçe görüşmeleri sırasında önerge vererek maddeyi torba yasa metninden çıkartıldı.

MTV Zammı 2018.Yeni Açıklama Geldi.Yüzde 40’dan Daha Az Zam Olacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeni Düzenlemesi Zammı Aşağıya Çekildi ?

Torba Yasa Tasarısının İçeriği Değişti Değişiklikler Neler ? Torba yasanın en çok tartışılan Motorlu taşıtlar vergisinin alma kriterleri değiştirilerek asgari Yüzde kırk zam yapmayı planlayan hükümet. Yine tepkiler ve Cumhrubaşkanın devreye girmesiyle zam miktarı düşürüldü. Plan ve  bütçe komisyonda verilen önerge ile   1300 cc motor ve altına yüzde onbeş diğerlerine yüzde 25 zam gelecek şekilde düzeltildi.

MTV Zam Oranın Yeniden Düzenlemesi ile Gelir Vergisi Kanunu Dilimlerini Düzenleyen Maddenin Kanun Matninden Çıkartıldığı PBK Görüşmeleri Burda 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.