Vergi ve Güncel Haber Portalı

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Nereye Verilir?Ne Zaman Verilir? Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Merak Ettikleriniz

11.06.2017
36
Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Nereye Verilir?Ne Zaman Verilir? Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Merak Ettikleriniz

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Bir  kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün  hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine  tabidir.   Öte yandan, malların herhangi bir  suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali  halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.Bu yazımızda veraset ve intikal vergisi hakkında bilmeniz gereken konuklara değineceğiz.Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

– Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
– Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine,
– Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna,
verilir.
Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir.
Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Hangi Belgeler Eklenir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Kendilerine  veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve  intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine  verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye  ekleyeceklerdir.

-Veraset  ilamı (mirasçılık belgesi)

-Vasiyetname,  miras mukavelenamesi,

-Borç  ve masraflara ait belgeler,

-Ticari  bilanço ve gelir tablosu,

-Gayrimenkuller  için, tapunun  fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir  belge

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarı Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir.
-Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
-Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2017 yılı için) 176.600 TL’sı, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2017 yılı için) 353.417 TL’sı,
-Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),
– Bütün sadakalar,
– İvazsız suretle vaki intikallerin (2017 yılı için) 4.068 TL’sı,
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2017 yılı için) 4.068 TL’sı,

vergiden istisnadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Veraset  yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi  beyannamesi;

-Ölüm  Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin  Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içinde,

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,

-Gaiplik  halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.

-Gerçek  veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda  tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı  günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Veraset  ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile  5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile  müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir.
Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2017 yılı için)

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için

1

10

Sonra gelen 500.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.110.000TL için

5

20

Sonra gelen 20900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Veraset Beyannamesi ve Miras

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.