Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?

         Vergi borcu olanlar,  mükellefler  ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmemeleri için vergi daireleri vergi borçlularına borçlarını belirli bir faiz karşılığında taksitle ödeme imkanı verir.  Tecil Taksitlendirme Başvurusu nasıl yapılır?  Taksitlendirme yapılırken belirli bir para yatırılır mı ? Kaç takside kadar taksit yapılır. Taksitler ödenmezse ne olur ? Ayrıntılar yazımızda.

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Vergi borcu bulunanlar ve vergi mükellefleri vergi borçlarını ödemekte zorlandıkları zaman borcun bulunduğu vergi dairesine başvurarak  vergi borçlarını taksitlendirebilirler.  Vergi borcu miktarı  50 bin lira üzeri ise taksitlendirme yapılabilmesi için teminat verilmesi gerekmektedir. Taksitlendirme sırasında mevcut olan borcunuza aylık % 1 faiz uygulanmaktadır.

Tüm Vergi Borçları Taksitlendirilebilir mi ?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Tüm vergi borçları taksitlendirilemiyor.  Bazı vergi borçları yapısı itibariyle taksitlendirilmez. Taksitlendirmeye girmeyen vergi borçları şunlardır.   Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu  harçları hariç), Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) Haklar, Ecrimisil ve ek vergiler dışındaki diğer borçlarınız için tecil ve  taksitlendirme talep edebilirsiniz. Ancak bu vergilere ait gecikme zamlarının  tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.

Bu borçlara ait birikmiş gecikme faiz ve zamları taksitlendirme kapsamındadır.

Tecil Taksitlendirme Başvurusunu Kimler Yapabilir ?

      Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler. 

      Tecil ve taksitlendirme, borcun ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

Tecil Taksitlendirme Talebi Nasıl Hangi Belge İle Yapılır mı ?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Vergi borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesini talep eden borçlular,Tecil ve Taksitlendirme Talep  Formu ile bağlı bulundukları vergi dairesine, Borç miktarı çok yüksekse  vergi dairesi  başkanlığına/defterdarlığa veya borç miktarı çok yüksek ve Gelir idaresi başkanlığının yetki alanında ise Gelir İdaresi Başkanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.  Söz konusu formu internet üzerinden başvuru yaptığınız vergi dairesinden temin edebilirsiniz.  Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilebilmesi  için formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Araç MTV Borçları Trafik Cezası Borçları ve Öğrenim ve Katkı Kredi Borçları için Taksitlendirme Başvurusu Nereye Yapılacak ?

 • Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar  vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik  Kanununa göre verilen trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre  verilen idari para cezaları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para  cezalarından olan alacaklar ve bunların fer’ileri,
 • Yüksek öğrenim kredi borcu, yüksek öğrenim  harç kredisi ve bu alacaklara ait gecikme zamları,

vergi dairelerince  taksitlendirilmekte olup, bu tür borçlarının tecilinin vergi dairesinden talep  edilmesi gerekmektedir.

En Fazla Kaç Taksit Yapılabiliyor Tecil Faiz Oranı Ne Kadar ?

Tecil faizi oranı yıllık % 12’dir.  aylık % 1’dir.  Azami taksitlendirme süresi yasa gereği 36 aydır

50 Bin üzeri Borçlar İçin verilecek Teminatlar Nelerdir ?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Vergi   borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla taksitlendirilecek  borçlarının  miktarı 50 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı  aranılmaz.  Bu tutarın üzerindeki vergi alacağının taksitinde,  gösterilmesi  zorunlu teminat tutarı 50 bin Lirayı aşan kısmın yarısıdır.

Neler Teminat Olarak Gösterilir ?

 • Para,
 • Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma  senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz  dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış  değerleri esas alınır.)
 • İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar  tarafından gösterilen ve vergi dairelerince haczedilen menkul ve gayrimenkul  mallar,

kabul edilir.

Taksitlendirme Yapan Kişi Borcu Yoktur Yazısı Alabilir mi?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?  Borçları tecil ve taksitlendirilen borçlular, tecil  edilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başka borçları  bulunmaması şartıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı  alabileceklerdir.

Taksitlendirme Ödenmez ise Taksit Bozulur mu ?

 • Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, tecil geçerliliğini kaybeder.
 • Teminat paraya çevrilir ve cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacağın tahsili yoluna gidilir.
 • Tecil edilen borçlara normal vade tarihinden yapılan ödeme tarihlerine kadar gecikme zammı hesaplanır. Yapılan taksit ödemeleri borca mahsup edilir.
 • Bu borçlar için daha önceden ödenmiş olan tecil faizleri, hesaplanan gecikme zammına mahsup edilir. Ancak, tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilemeyen alacaklardan olması halinde ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Taksitlendirme Bozulursa Tekrar Taksitlendirmeye Başvurulabilir mi?

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?   Tecil ve taksitlendirilen bir amme alacağının tecil koşullarına uyulmaması nedeniyle tecilin ihlal edilmiş olması halinde; bu amme alacakları için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması mümkündür. Ancak, daha önce tecil ve taksitlendirilen bir amme alacağının yeniden tecil ve taksitlendirilebilmesi için tecile yetkili makamların bu talebi uygun görmesi gerekmektedir.

2000 Yılı Sonrası Emekli İntibak Son Dakika.Maaşlar 355 TL Artacak

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?

Vergi Dairesi Nace Kodu Nedir? Nace Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Uygulanacak?Hurda Yasasında Son Durum

Kirayı Elden Vermenin Cezası Ne Kadardır?Kirayı Bankaya Yatırma Limiti 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Yorum "Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?"

 1. Murat   18 Ağustos 2017 at 07:27

  Merhabalar. Yazınızda okudum 50bin tl ve üzeri vergi borcu bulunanlardan teminat isteniliyor diye. Benim 22bin küsür asıl vergi borcum ve 21bin küsür gecikme zammı borcum var yani toplamda 43bin tl borcum gözüktüğünden vergi dairesi müdürü benden en az 10bin tl peşinat yatırmamı istedi taksit yapılabilmesi için. Bu durumda benden istenilen 10bin tl peşinatı yatırmam mı gerekiyor?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   19 Ağustos 2017 at 00:08

   değerli okurumuz 6183 48 de vergi dairesi müdürünün takdirinde olduğu için isteyebilir yatırmanız gerekiyor

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)