2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklikler Nelerdir ?

2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklikler Nelerdir ?

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen.  Salı Günü meclis genel kurulunda görüşmelerine başlanacak olan.   KdV Kanununda Yapılan değişikliklerin genel gerekçesi olarak. Yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilen. Yapısal reformların devamı mahiyetinde olarak hükümet  Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapıyor.

KDV Sistemi Sadeleştiriliyor

Katma değer vergisinin işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi. Küçük işletmelerin uyum yükümlülüklerinin kolaylaştırılması. İşlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığının sağlanması. Kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi amaçlanmakta ve böylece ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklikler

Devreden KDV İadesi Dönemi geliyor

3065 Sayılı KDV Kanunuda yapılan değişiklikle Mükelleflerin alışları nedeniyle ödediği katma değer vergisinin, hesaplanan katma değer vergisi ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme sürekli devreden katma değer vergisinin,belli bir süreden fazla devretmesi durumunda, mükellefe iade edilmesi sistemi geliyor.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmaya başlandığı 1/1/1985 tarihinden bugüne kadar, indirim yoluyla telafi edilemeyen ve sonraki döneme devreden katma değer vergilerinin, iade edilmesi sağlanacak.

Bu değişiklik 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacak

2018 Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Nelerdir ? Konusuna Buradan ulaşabilirsiniz

Üç Ay İçinde İade Dosyası sonuçlanmaz ise Vergi Dairesi Faiz Ödeyecek

2018 Torba yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklik ile.  Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesi uygulaması getiriliyor.

Hasılat Vergileme Sistemi Getiriliyor

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları “hasılat esaslı vergileme sistemi” getiriliyor. Böylece bu mükelleflerin KDV işlemleri basitleştiriliyor.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.

Grup Şirketlerine Tek KDV Beyanname Dönemi Geliyor

2018 Torba yasa ile 2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklik ile  Grup şirketlerine, aralarında en az %50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak kaydıyla, katma değer vergisi açısından grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilebilmesi ve tek KDV beyanname verme dönemi getiriliyor.

2018 Hurda Araca ÖTV İndirimi Yasalaştı Başvurular Ne Zaman Başlıyor ? Konusuna Buradan Ulaşabilirsiniz

Kısmi İstisna İşlemler için KDV İndirimi

Kısmi istisna kapsamına giren bazı işlemler için, yüklenilen katma değer vergisine indirim imkanı getiriliyor.

Arge ve Yenilik Alımlarında Artık KDV Kalıcı olarak İstisna Oluyor

2018 Torba yasa ile 2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklik ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına ilişkin katma değer vergisi istisnası kalıcı hale getirilmektedir.
Bunun yanısıra Teknokentlerde yapılan oyun yazılımları istisna kapsamına alınıyor.
Sağlık sektörünün teşvik edilmesi kapsamında, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınıyor.
Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi bağlamında, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Vergi Affında Son Durum 2018.Vergi Affı Çıktı Mı? Konusuna Buradan Ulaşabilirsiniz

KDV Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler

2018 Torba yasa ile 2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan diğer Değişiklikler ise aşağıdaki gibidir

 •    Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan. Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutuluyor.
 • Hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntılarının kayıt altına alınması. Tekrar ekonomiye kazandırılması için bunların teslimlerinin katma değer vergisinden istisna tutuluyor.
 • Katma değer vergisinin indirime konu edilebilmesi için, işlemin gerçekleştiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kayıt yapılması kuralı. Takvim yılını takip eden yılın sonu olarak değiştiriliyor.
 • Faydalı ömürlerini tamamlayan ve kısmi istisna kapsamında teslime konu edilen veya zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanıyor.
 • Katma değer vergisi mükelleflerince mükellef olmayanlardan alınan ve vasfında önemli bir değişiklik yapılmaksızın satılan kullanılmış araç veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacağına ilişkin özel matrah getiriliyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Buradan Ulaşabilirsiniz 

Geçici Vergi Nedir? Geçici Vergi Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Taşeron İşçiye İkramiye Verilecek Mi?Kimler İkramiye Alacak?2 Yorum "2018 Torba Yasa İle KDV Kanunun da Yapılan Değişiklikler Nelerdir ?"

 1. osman   1 Mayıs 2018 at 01:06

  merhaba kolay gelsin bugun basbakan torba yasasi ile ilgili mujde verdi vergi affi ile ilgili acaba bu kapsamda genel saglik sigortasi borcu (gss) borcu ile ilgilide bir af varmi acaba ? vergi borcu butun borclar deyince hepsini kapsiyormu acaba tskler

  Cevapla
 2. osman   11 Mayıs 2018 at 21:22

  merhaba bu yeni torba yasasinda gss varmi peki gss affi torba yasasina giriyordur heralde ogrenin kredisi borcu ve gss borcu affi tskler

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)