Vergi ve Güncel Haber Portalı

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?

31.10.2017
35
2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?

2012 Yılında 6325 Sayılı kanunla hayatımıza giren arabuluculuk kavramının kapsamı genişletilerek 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile İşçi işveren uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildi. Bundan sonra İşçi işveren uyuşmazlıklarda işverende işçide mahkemeye gitmeden arabulucuya gitmek zorunda. Arabulucu kimler olabiliyor ? Ücretleri Ne Kadar? İşçi işveren hangi durumlarda arabulucuya gidecek. gibi soruların cevabı yazımızda. 2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?

Arabuluculuk  Nedir ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? Mahkemelerin günden güne iş yükünün artması mahkeme sürelerin uzaması nedeniyle.  Çözüm sürecinin  kısalması ve taraflar arasında iletişimin sağlanması için uzman kişilerin taraflar arasında araya girmesini sağlayacak zorunlu sistemin adıdır.  Bu sistemin en önemli özelliği İş kanununda dava açmak için ön şart haline getirilmiş kısaca zorunlu olmuştur.

Arabuluculuk Zorunlu Oluyor Arabulucu Nasıl Olunur 2017 Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar ?

Kimler Ara bulucu Olabilir ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? Arabulucu olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Yazılı sınav Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaktadır.

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  3. Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
  4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  5. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları

gerekmektedir.

Yılda Kaç Kez Araç Alıp Satabilirim? Kaç Araçtan Sonra Vergi Veririm?

Arabulucu Görüşmelerde Neler Yapar ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunulması için tarafları bir araya getiren onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendi aralarında çözmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışacaktır. En önemlisi tarafsız olmak zorundadır.

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi noktasında değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.

Yurtdışından Gelen Telefona Yatırılan Harç İadesi Nasıl Olur ?

Arabulucuya Gitmeden Ne İşveren Ne de İşçi Dava Açamayacak

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucuya başvurulmadan dava açılamayacak.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Nasıl Hesaplanır Tavan Miktarı Ne Kadar ?

Anlaşılamaması Halinde Dava Dilekçesine Uzlaşılamadı Tutanağını Ekleyerek Dava Açılabilecek

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine mahkemeler tarafından karar verilecek.

2017 Kıdem Tazminatında Yeni Dönem Neler Getiriyor Bilinmesi Gerekenler ?

Arabulucuya başvuru Süresi Ne Kadar süre içinde Sonuçlanması Gerekir ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ? İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Arabulucu Ücretleri Ne Kadar 2018 Yılında Ne Kadar Olacak ?

2018 Yılında Arabulucu Nasıl Olunur Ne Kadar Ücret Alıyorlar ?  Arabuluculuk ücreti, işçi ve işveren tarafından eşit ödenecek. Örneğin 10 bin liralık arabuluculuk ücreti olursa bu ücretin beş bin lirasını işveren, beş bin lirasını işçi ödeyecek.

Tarafların arabulucu huzurunda anlaşamamaları halinde, arabuluculuk görüşmelerinin ilk iki saatlik bölümü hazine kasasından, iki saati aşan kısmı ise taraflarca eşit şekilde karşılanacak.  Bu durumda, 2017 yılı rakamlarına göre işçi ve işveren 120’şer lira ödeyecek. 2018 Yılında ise bu rakamlar 150 Lira civarında olacak.

İşçi İşveren Arası Arabuluculuk Dönemi Ne Zaman Başlıyor ?

İşçi İşveren arası uyuşmazlıklar için zorunlu arabuluculuk dönemi 01/01/2018 tarihinden itibaren başlıyor. O tarihe kadar  dava yolunu kullanabilirsiniz.

İş Mahkemeleri Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.