2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek 2018 Vergi Dilimleri Belli Oldu mu ?

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek 2018 Vergi Dilimleri Belli Oldu mu ?

 Yeniden Değerleme Oranı 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile belirlendi. 2017 Yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlendi.  2018 Yılında Gelir vergisi dilimleri Yeniden değerleme oranına göre arttırılacağı için 2018 Yılı vergi dilimleri de belirlenmiş oldu. Memurlar 2018 Yılında ne zaman vergi dilimine girecek ? Vergi dilimine girmek ne demek ? Konularıyla ilgili bilgiler vereceğiz.

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek ? 657 Sayılı Kanuna göre çalışanların gelir vergileri bilindiği üzere kaynaktan kesilir.  Kesilecek Gelir Vergisi ise maaşa göre artan tarifeye tabidir.  Kanuni dayanağını 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesi oluşturur.  Gelir vergisi dilimlerine ait oranlar yıllık olarak belirlenir.

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Miktarları Ne Kadar Oldu ?

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek ?  2017 Yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlendi.   Bu oran 2018 yılında uygulanacak vergi cezaları. Engellilik oran miktarları.  Vergilendirme çeşidini belirleme miktarları.  Gelir vergisi dilimlerine uygulanacak miktarları belirlemede dayanak oluşturur. Bu oranlar yıllık olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar kuruluda belirtilen konularla ilgili arttırımları Genel itibariyle yeniden değerleme oranında arttırır.

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Yeniden Değerleme  Oranına Göre 2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

14.880 TL’ye kadar

% 15

34.300 TL’nin 14.880 TL’si için 2.232 TL, fazlası

% 20

80.100 TL’nin 34.300 TL’si için 6.116 TL, (ücret gelirlerinde 125.900 TL’nin 34.300 TL’si için 6.116 TL), fazlası

% 27

80.100 TL’den fazlasının 80.100 TL’si için 18.482 TL, (ücret gelirlerinde 125.900 TL’den fazlasının 125.900 TL’si için 30.848 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilecek.

***Oranlar Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplandı. Net Miktarlar Belirlenince Sitemizden Yayınlanacaktır.

Vergi Üst Dilimine Girmek Ne demek Nasıl Girilir ?

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek  ? Çalışanlardan Gelir vergisi Kazanç tutarına göre yıllık tutar üzerinden aylık maaşlarından kesinti şeklinde alınır. Kazançları arttıkça  oran artar. İşte memurların öğretmenlerin ve sağlıkçılar vb. bir üst vergi dilimine girmesi bu şwkilde oluyor. Kısacası Kazanç artmasından  dolayı alınan vergi oranın artmasına vergi dilimine girmek  deniyor.  Konuyla ilgili örnek verecek olursak.

Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri Nelerdir?Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

2017 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları Aşağıdaki Gibidir ?

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası

% 35

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek  ? Bir memur maaşından vergiye tabi olan gelir (maaş) toplamı Yıllık 13 Bin Liraya kadar % 15 oranında kesilir. 13 bin lirayı aştıktan sonra ise maaştan üst vergi dilim oranı olan % 20 oranında vergi alınmaya başlar. 30 Bin lirayı aşınca % 20 ‘nin bir üst dilimine ait oran olan % 27 üzerinden vergi alınmaya başlar. Ancak ülkemizde memur maaşları belli olduğundan ve maaşın tamamı üzerinden vergi alınmadığından çoğunluk memurlar % 27 vergi dilimine girmezler.

Memur Maaşlarından Hangi Kalemlerden Vergi Alınır ?

Memur Öğretmen sağlıkçı vb. maaşlarının tamamı üzerinden Gelir vergisi alınmaz. Maaşın bazı kalemleri gelir vergisinden muaftır. Memur, Öğretmen ve sağlıkçı vb.  maaşlarından gelir vergisine tabi olan kalemler aşağıda ki gibidir.

  • Taban Aylık,
  • Gösterge Aylık,
  • Ek Gösterge Aylığı,
  • Kıdem Aylığı,
  • Yan Ödeme Aylığı.

kalemleri gelir vergisine tabidir.

 

Bordronuz üzerinde  yukarıda belirttiğim kalemleri toplamları üzerinden sendika aidatı, varsa engellilik kesintisi ve emeklilik kesintisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden Gelir vergisi kesintisi yapılır.

Öğretmen ve Sağlıkçılar Neden Diğer Memurlara Göre Daha Erken Üst Vergi Dilimine Girer ?

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek  ? Öğretmen ve sağlıkçılar diğer memurlara göre daha erken gelir vergisi üst dilimine girerler. Nedeni ise öğretmenlerin maaşın yanında almış oldukları ek derslerin tamamı gelir vergisine tabi olduğu için Gelir vergisi de yıllık olarak kümülatif olarak tüm gelirler üzerinden alındığı için daha erken gelir vergisi üst dilimine girerler.

Sağlıkçılarda aynı öğretmenler gibi maaşlarının yanında almış oldukları döner sermaye ödemelerinin tamamı gelir vergisine tabi olduğu için daha erken gelir vergisi üst dilimine girerler.

Yine diğer memurlardan maaşlarının yanında uzlaşma veya başka ad altında ek ödeme alanlarda diğerlerine göre daha erken üst vergi dilimine girerler.

2018 Yılında  Memur, Öğretmen , Sağlıkçı Vb. Çalışanlar Ne Zaman Üst dilime Girecek ?

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek  ?  Öğretmen, sağlıkçı ve memur gibi 657 bağlı çalışanların tamamının Gelir vergileri yıllık olarak aylık alındığından yeni bir yıla girmesi nedeni ile Gelir vergisinin alt dilimi olan % 15 ile başlayacaklar.  Yani çalışanlar   Ocak 2018 ayından itibaren  vergiye tabi gelirlerinin toplamı 14.880 lira oluncaya kadar  % 15 üzerinden vergi ödeyecekler.  bu tutarın üzerine geçtiklerinde artık % 20 üzerinden vergilendirilecekler.

      2018 Yılında  Üst Vergi Dilimine Geçiş 2017 Yılına Göre Biraz Daha Geç Olacak ?

2017  Yılında memura verilen zam oranı yeniden değerleme oranın üzerinde olduğundan memurlar daha erken tarihlerde üst vergi dilimine girmişlerdi.

  • Öğretmenler 6 veya 7 aylarda,
  • Sağlıkçılar 5 veya 6. aylarda,
  • Ek ödemesi olmayan memurlar 8 veya 9. aylarda,

Gelir vergisi üst dilimine  geçmişlerdi.

2018 Yılında ise  Bu aylara göre 1 veya 2 ay daha geç girecekler. Çünkü  yapılacak zam oranı , Yeniden değerleme  oranın altında kaldığında dolayı  üst vergi dilimine geçiş yönünden bir avantaj olacak.

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek  ? Bunuda belirtmemiz gerekir. Aslında avantaj gibi görünse de. Görünen şu ki  devletin enflasyonu olarak bilinen yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme oranında artacak diğer ödeyeceğimiz vergilerinin altında maaşlara yapılan zammın ezildiğini göstermektedir.

2018 Milli Piyango Biletleri Ne Kadar?İkramiye Kazanan Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Pasaport Harcı Nasıl ve Nereye Yatırılır? Öğrenciler Ne Kadar Pasaport Harcı Yatırır? Yeni Pasaport Harç Ücretleri

 

 

 

.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)