Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Faydalanabilir, Başvuru Nereye Yapılır?

21.08.2019
176
2019 Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Faydalanabilir, Başvuru Nereye Yapılır?

2019 Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Faydalanabilir, Başvuru Nereye Yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal güvencesi bulunmayan ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza belirli koşulları sağladıkları müddetçe gebelik ve doğum sırasında destek oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı durumu olmayan vatandaşlarımıza gebelik ve doğum sonrasında maddi destek sağlıyor.

Adından da anlayacağınız gibi şartlı olarak verilen gebelik ve doğum yardımından faydalanabilmek için Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları’na başvuruda bulunulması gerekmektedir. Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak, istenen şartları yerine getirmeleri durumunda yardım almaya hak kazanıyor.

Devletimiz hiçbir ailede hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımıza gebelik süresince belirli şartları yerine getirdikleri müddetçe, kontrollerini düzenli ve aksatmadan gerçekleştirdikleri takdirde maddi ödenek sağlayarak destek vermektedir.

Şartlı Gebelik Yardımı Nedir?

Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde bağlı bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.

Şartlı gebelik yardımından faydalanabilmek için aşağıda şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Hanede sosyal güvence olmaması,
 • Gebelik süreci içinde başvuru yapılması,
 • Mütevelli Heyeti tarafından ailenin yardıma ihtiyacı olduğunun belirlenmesi,
 • Düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi gerekmektedir.

Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.

Şartlı Gebelik Yardımı, gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35TL, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75TL, son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35TL ödeme yapılır. Hak sahibi gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

Şartlı Gebelik Yardımı İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Şartlı Gebelik Yardımı İçin Başvuru Nereye Yapılır? Şartlı Gebelik Yardımından faydalanmak için başvurunuzu resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’ de gözükmediği durumlarda kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranmaktadır.

Şartlı Gebelik Yardımı İçin başvurularınızı, gebeliğin herhangi bir gününde yapılabilirsiniz. Başvuran kişiye ait sistemde bir doğum bilgisi varsa yapılan doğum “Başarılı Doğum” (BSYHBS’ deki gebelik takibi, düşük veya ölü doğum olarak gelmeyip ‘Başarılı Doğum’ şeklinde gözükenler) değilse, önceki gebelikten dolayı lohusalık takip ödemeleri alınıyor olsa bile, lohusalık takip ödemeleri Mütevelli Heyeti’nce sonlandırılarak yeni bir gebelik yardımı başvurusu yapılabilir. Ancak, yapılan doğum başarılı doğum ise, yeni bir gebelik yardım başvurusu alınabilmesi için, en son doğumun üzerinden en az 3 ay geçmiş olması şartı aranır. Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

Şartlı Gebelik Yardımından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Şartlı Gebelik Yardımından Faydalanma Şartları Nelerdir? Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir. Buna göre, gebe kadının yaptırması gereken sağlık takip ve izlemleri aşağıdaki gibidir,

 • izlem 14. haftaya kadar (tespit ve izlem);
 • izlem 18-24 haftalar arasında;
 • izlem 28-32 haftalar arasında;
 • izlem 36-38 haftalar arasında,

olmak üzere, gebelik boyunca Sağlık Bakanlığı Sağlık Net sisteminde toplam 4 izlem takibidir.

Şartlı Gebelik Yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek ödeme miktarları aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Takip tipi

Takip no Başlangıç Ayı Bitiş Ayı

Toplam Ödeme

Gebelik

1 1 4

4

Gebelik

2 5 7

3

Gebelik

3 8 8 1
Gebelik 4 9 9

1

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, gebe bir kadın için toplam dört adet izlem bulunmaktadır.

 1. İzlem; gebe kadın için birinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 1 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 1 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ ye geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35TL= 140TL) ödeme alınabilecektir.
 2. İzlem; gebe kadın için ikinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 2 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 2 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ ye geldiğinde, bu izlem için üç takip tutarı kadar (3 x 35TL= 105TL) ödeme alınabilecektir.
 3. İzlem; gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35TL= 35TL) ödeme alabilecektir.
 4. 4. İzlem; gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35TL= 35TL) ödeme alabilecektir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar en fazla 315TL (9 izlem X 35TL= 315TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları SB usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup, aralıklar üzerinde SB tarafından yapılacak değişiklikler BSYBHS’ e yansıtılır.

Şartlı Gebelik Yardımının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması

Şartlı Gebelik Yardımının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması, Şartlı gebelik yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında MH tarafından tespit edilmese de;

 1. Hak sahibi kadının vefatı,
 2. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder), durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, MH kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilir.  BSYBHS tarafından otomatik olarak feshedilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları BSYHBS tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin şartlı gebelik yardım programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir. Bu durumların dışında ayrıca;
 3. Doğum takibi BSYBHS’ ye girilmemişse, gebelik başlangıç tarihinden itibaren 52 haftalık sürenin geçmesi,
 4. Doğum takibi BSYBHS’ ye girilmişse, doğum tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması,  durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, MH kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatik olarak “tamamlandı” konumuna alınır. Yardımları BSYHBS tarafından otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Ayrıca;
 5. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,
 6. Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, MH kararı aranmaksızın, BSYBHS tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.

Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı kesen 5’inci ve 6’ncı durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı MH tarafından feshedilmemiş olan hak sahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir.  

Bu durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının 1 yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin ŞEY programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme her iki durumda da hesaplanmaz.

3’üncü durum kapsamında canlı ya da ölü doğumunu hastanede gerçekleştirdiği tespit edilen hak sahibi kadınlar BSYBHS tarafından, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, otomatik olarak, ilgili takiplerinin girilmesi durumunda önce şartlı doğum takip ödemesi, ardından da şartlı lohusalık takip ödemesi alabilir. Yardımı sona erdiren nedenlerden herhangi birisiyle yardımı durdurulanlara (2. madde hariç) veya yardımı belli bir süre kesilenlere, yardım programının yeniden başlatılması halinde, geriye dönük herhangi ödeme kesinlikle yapılmayacak olup, geriye dönük ödemelere ilişkin hak da talep edilemeyecektir. Bu konu ile ilgili başvuran kişiden, başvurusu sırasında imzalatılan ŞESY sözleşmesi ile taahhüt alınmıştır.

Engelli Araç Alırsa Maaşı Kesilir mi, Evde Bakım Aylığı Kesilir mi?

Radar Cezası Ne Kadar Oldu? Trafik Cezası Sorgulama işlemleri Nasıl Yapılır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Perihan dedi ki:

  Ben 5 aylik hamileyim bugun esenyurt kaymakamligina gittim böyle birsey yok dediler gunlerdir arastiriyorum ve madurum cok ihtiyacim var ssk yok hic birsey lutfen bilgi verirmisiniz

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.