495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler  Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır?

       Devletimiz ve hükümetimiz sosyal devlet ilke gereği eğitim sağlık yönünden kendi kendine yeterli olmayan ailelere ve kişilere yardımlar yapmaktadır.  Bu yardımlardan bir taneside Şartlı gebelik yardımıdır. Gebelik yardımını kimler alabilir şartları nelerdir başvuru nereye yapılır. Detaylar yazımızda..

Şartlı gebelik Yardımı Nedir ?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Şartlı Gebelik Yardım Programı,  Hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.

Şartlı Gebelik Yardımı Faydalanma şartları nelerdir?

  • Sosyal Güvence Olmaması

Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması gerekir.

  • Gebelik süresi içerisinde başvuru yapılması

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Bu yardımdan yararlanmak için gebelik dönemi içerisinde başvurulması gerekir. Bu yardım programına başvurular, gebeliğin herhangi bir gününde yapılabilir.

  • Gelir durumunun muhtaçlık sınırının altında olması,(Mütevelli Heyetinin Belirleyeceği Tutar)

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması gerektiği gibi bunun yanında  ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekir.

  • Düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi,

Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir.

Şartlı gebelik yardımı Nasıl veriliyor ?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Şartlı gebelik yardımı, gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL; canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

Şartlı Gebelik yardımının tamamından yararlanan kişi  toplamda 495 Lira gebelik yardımı alabilir.

Şartlı Gebelik Yardımı Nasıl hesaplanır ?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir. Buna göre, gebe kadının yaptırması gereken sağlık takip ve izlemleri aşağıdaki gibidir.

  • 1.izlem 14. haftaya kadar (tespit ve izlem);
  • 2. izlem 18-24 haftalar arasında;
  • 3. izlem 28-32 haftalar arasında;
  • 4. izlem 36-38 haftalar arasında,

olmak üzere, gebelik boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sisteminde toplam 4 izlem takibidir.

Şartlı Gebelik Yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek ödeme miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Takip tipi Takip no Başlangı çayı Bitiş ayı Toplam ödeme Sayısı
Gebelik 1 1 4 4
Gebelik 2 5 7 3
Gebelik 3 8 8 1
Gebelik 4 9 9 1

Gebe Kadın için Birinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için

1 Numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 1 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ ye geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

Gebe kadın için İkinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır?  Gebe kadın için ikinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 2 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 2 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ ye geldiğinde, bu izlem için üç takip tutarı kadar (3 x 35 TL= 105 TL) ödeme alınabilecektir.

Gebe kadın için Üçüncü izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için

Gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Gebe kadın için Dördüncü izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır?  Gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar dokuz ay boyunca  315,00 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Şartlı doğum takibi ödemesi,

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Dokuz ay boyunca kontrollerini yaptıran kişiler 315 lira gebelik yardımı alacaklar. Bu yardımın ardından, gebelik yardımlarının bir alt programı olan,  gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla, tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir.

Şartlı doğum yardımı, gebe kadınlara doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri şartıyla, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin, bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL ödeme yapılır.

Şartlı gebelik yardımı alanların tekrar başvurması gerekmektedir.  Daha önce şartlı gebelik yardımından faydalanmamış veya yardım programına ilk defa başvuracak kişiler doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ ye başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.

Lohusa Dönemi Yardımı

Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programıdır.  Gebe kadınların doğumdan sonraki meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla verilir.

Lohusa Dönemi Yardımı Şartları Nelerdir ?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme yapılmaktadır.

Lohusa Dönemi Yardımı Başvurusu Nereye Nasıl yapılır ?

Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’de gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.

Lohusa Dönemi Yardımı Ödemesi Nasıl Yapılır ?

495 Lira Şartlı Gebelik Yardımından Kimler Yararlanabilir Başvuru Nereye Yapılır? Lohusa Dönemi Yardımı, yeni başvuran kadınlar için de, hâlihazırda şartlı gebelik ya da şartlı doğum hak sahibi olan kadınlar için de BSYBHS tarafından doğumun hastanede gerçekleştiği bilgisinin ya da herhangi bir lohusalık izlem takibinin gerçekleştirildiğine dair bilginin tespit edilmesi ile doğumun yapıldığı tarihten itibaren otomatik olarak başlatılır., yeni başvuran kadınlar için de, hâlihazırda şartlı gebelik ya da şartlı doğum haksahibi olan kadınlar için de BSYBHS tarafından doğumun hastanede gerçekleştiği bilgisinin ya da herhangi bir lohusalık izlem takibinin gerçekleştirildiğine dair bilginin tespit edilmesi ile doğumun yapıldığı tarihten itibaren otomatik olarak başlatılır.

2017 Tarım Bakanlığı Destek Ödeme Miktarları Açıklandı Ödemeler Ne Zaman ?

Son Dakika.2018 Ocak Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Plakadan Araç, Borç Sorgulama. Hangi Araç Kime Ait? Borç Ne Kadar?Borç Vizeye Engel Mi?

Emekliye Bayram İkramiyesi Var Mı? Emekliye Bayram Müjdesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*