Vergi ve Güncel Haber Portalı

65 Yaş Maaşı İçin Başvuru Nereye Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir ?

30.10.2019
59
65 Yaş Maaşı İçin Başvuru Nereye Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir ?

65 Yaş Maaşı İçin Başvuru Nereye Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir? Herhangi bir Sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olmayan herhangi bir kurumdan emekliliği bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı bağlıyor.  65 yaş aylığı almak için kişilerin hangi durumda olması gerektiği ve yaşlılık maaşı başvurusunda aranan şartlar aşağıdaki gibi olmaktadır. 

65 Yaş Maaşı 2022 sayılı kanun kapsamında hazırlanmış bir ödenektir. 65 yaş maaşı başvurusu için belirlenen bir takım kriterler bulunmaktadır. 65 yaş maaşı başvurusunu gerçekleştirmek için gelir düzeyinin belli bir oranın altında olması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan bireyin de 65 yaşını doldurmuş ve hatta 66 yaşından gün almış olması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan bireyin 65 yaş maşı için gelir durumunun başvuru yapmak için uygun olduğunu resmi makamlardan alınan evraklar ile ispat etmesi gerekli olmaktadır.

65 Yaş Maaşına Kimler Başvuru Yapabilir?

65 Yaş Maaşına Kimler Başvuru Yapabilir? 65 yaş maaşı için başvuruda bulunmak isteyen bireylerin aşağıdaki şartları taşıyor olması başvuru yapabilmesinin ön koşulu olmaktadır.

 • 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
 • Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
 • Mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,
 • Toplam hane halkının gelir düzeyi asgari ücretinin altında olan,
 • Devamlı geliri olmayanlar,
 • Bu kişilerin hiçbir yardım almadığını resmi evrakla kanıtlayanlar,

Yararlanabilir.

Engelli Vatandaşlarımız 65 Yaş Maaşından Nasıl Yararlanır ?

Engelli Vatandaşlarımız 65 Yaş Maaşından Nasıl Yararlanır ? 65 Yaşını doldurmamış olmakla birlikte, aşağıdaki koşulları sağlayan, yerine getiren kimselerde 65 yaş maaşı bağlanabilmektedir.

 • Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan.
 • Toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan.
 • 18 Yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.
 •  Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan.
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan.
 •  Mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1.inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan,

engelli vatandaşlarımız maaştan yararlanabilir.

Engelli Oranı % 70 ve Üzeri Olanlar İçin 65 Yaş Maaş Bağlanma Şartları Nelerdir?

Engelli Oranı % 70 ve Üzeri Olanlar İçin 65 Yaş Maaş Bağlanma Şartları Nelerdir? Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 65 yaşını doldurmamış ama 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden;

 1. Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
 2. Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 3. Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan,
 4. Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan,

Engelli vatandaşlarımız bu maaştan yararlanabilir.

18 Yaşını Tamamlamamış Engelli Yakını Olanlar, Bu Maaştan Yararlanabilir mi?

18 Yaşını Tamamlamamış Engelli Yakını Olanlar, Bu Maaştan Yararlanabilir mi? Aşağıda belirtilen şartları taşıyan bireyler bu maaştan yararlanabilir.

 • Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı.
 • Nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı,
 • Herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı,
 • Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre, kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretinin 1/3’den daha az olduğu tespit edilen,
 • 2022 Sayılı Kanunun 1.inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde;  Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği.  Toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanlar verilecek olan maaş yardımından faydalanabilir.

65 Yaş Maaş Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır ?

65 Yaş Maaş Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır ? İkametgahınız da bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfına Başvurunuz. Başvurular kesinlikle yazılı ve şahsi olarak yapılması zorunludur.

65 Yaş Maaş Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

65 Yaş Maaş Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir? Yaşlılık aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır. Özürlüler ve 18 yaş altı özürlü yakını bulunanlar için bağlanacak aylık başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

 • Başvuru dilekçesi. Bu formu başvuru yaptığınız Sosyal Yardımlaşma vakfından da alabilirsiniz.
 • Özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya.  Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir.  Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.
 • Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir maaş bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,
 • Engelli kişiye ait iki adet vesikalık resim,
 • Engelli kişi eğer okuyorsa öğrenim belgesi,
 • Engelli birey için vasi kararı varsa vasi belgesi, anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı gereklidir.
 • 18 yaş altı özürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Vergi Mükelleflerinin Sorumlulukları Nelerdir ?

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar

Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.