Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Tutulacak Olan Mükellefler

2019 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Tutulacak Olan Mükellefler

2019 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Tutulacak Mükellefler arasına girebilir miyim,  vergilendirmede hangi yolu izleyebilir ya da nereye kayıt olabilirim gibi sorular ticaret hayatına girecek olan şahısların en çok merak ettikleri konular arasında yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz yazımızda Vergilendirmede Basit Usule Tabi Tutulacak Olan Mükellefler kimlerdir? Vergilendirmede Basit Usul nasıl gerçekleşmektedir? Sorularına aradığınız cevabı bulabileceksiniz.

2019 Vergilendirmede Basit Usul Nedir?

2019 Vergilendirmede Basit Usul bir hesap dönemi içerinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki fark Basit Usulde ticari kazanç olarak nitelendirilmektedir. Vergilendirmede Basit Usul 29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yer alan “Götürü usulde vergilendirme” esası kaldırılarak bunun yerine “Basit usulde vergilendirme” esası getirilmiştir.

2019 Vergilendirmede Basit Usul öncesinde götürü mükelleflerin belge almamaları veya aldıkları belgeleri saklamamaları belge düzeninde kopmalar ortaya çıkarmakta bunun sonucunda da gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin faaliyetlerinin izlenmesi ve gerçek kazançlarının tespiti konusunda ortaya çıkan sorunlar, bu düzenlemeyle ortadan kaldırılmış oldu.

2019 Vergilendirmede Basit Usul Mükellefleri İçin Tanınan Kolaylıklar

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar aşağıdaki gibidir.

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

2019 Vergilendirmede Basit Usulde Olmanın Genel Şartları

2019 Vergilendirmede Basit Usulde Olmanın Genel Şartları bulunmaktadır.

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz).
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;
 • 2018 takvim yılı için 7.400 TL, 2019 takvim yılı için 9.000TL diğer yerlerde;
 • 2018 takvim yılı için 4.900 TL, 2019 takvim yılı için 6.000TL’yi aşmamak.
 1. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

2019 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

2019 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları da mevcut bulunmaktadır. Vergilendirmede Basit Usule Tabi olmanın özel şartları aşağıdaki gibidir.

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
 • 2018 takvim yılı için 100.000 TL, 2019 takvim yılı için120.000TL veya yıllık satışları tutarının,
 • 2018 takvim yılı için 148.000 TL, 2019 takvim yılı için180.000TL’yi aşmaması
 1. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2019 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.
 • 2018 takvim yılı için 49.000 TL, 2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması
 1. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
 • 2018 takvim yılı için 100.000 TL, 2019 takvim yılı için120.000 TL’yi aşmaması

Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2018 tarihi itibariyle 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

2019 Vergilendirmede Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 4. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar. 5. Sigorta prodüktörleri.
 5. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler. * 2019 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.
 6. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 7. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
 8. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.

10.Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).

11.Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.Bu yetkiye istinaden çıkarılan 8/5521, 92/2683 ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bir kısım mükellefler gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Nasıl Olur?

Basit Usul veya Potansiyel Mükellefler E-Tebligata Geçmek Zorundalar Mı?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 40 YORUM
 1. Hasan dedi ki:

  merhaba ben plastation cafe için soruyorum, basit usule uygunmudur acaba bilgi edinmek istiyorum

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 47 ve 48. maddelerinde ki şartları toplu taşımanız kaydıyla olur

 2. Sabri dedi ki:

  Merhabalar. öncelikle açıklamalarınız içın teşekkü redrim.
  Ben Evde çalışıyorum (homoffice), saç örgüsü yapıyorum. müşterinin kendi saçına uyguluyorum yani.
  Bunun için basit usullemi baş vurmam lazım veya esnaf muafiyeti de olurmu?
  Ev kiralık (2500 TL ayda). basit usul stopaj ödemez demişsiniz ama 6500 TL yi aşmaması gerekir. bu yıllık kira mı yoksa aylıkmı?
  Saygılar..

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Basit usul olur esnaf muafiyeti olmaz işyeri kirası bşehirlerde 6500 TL işyeri kirası ile ilgili düzenleme ikametgah ile ilgili bir bahis yok vergi dairesi illa kira sözleşmesi derse eşinizle kira sözleşmesi yapınız 6500 tl sınırını aşmayan

 3. Cansu dedi ki:

  Merhabalar evde bahcemde bildircin yumurtasi uretimi yapmak istiyorum satisini da internet uzerinden yapmak istiyorum bunun icin basit usule basvuru yapmam gerekiyor mu veya nasil bir yol izlemeliyim bilgi verirseni sevinirim..

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   ikametgahınızın bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapabilirsiniz.kanaatimizce üretim olduğu için basit usul olmaz. bu faaliyet gerçek usulde vergilendirilir.

 4. Özlem Kuzubaş dedi ki:

  Merhabalar. Eski eşyaları yenileme, boyama konularında evde hobi olarak uğraşıyorum. Küçük bir dükkan tutup atölye olarak bu işleri orada yapmayı düşünüyorum. Şu an emekliyim ve sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir dükkan tutup basit usul olarak yapabilir miyim? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz birincisi 193 Sayılı GVK 47 ve 48 maddeyi taşımanız gerekiyor. ikincisi büyükşehir merkezlerinde oturmamanız gerekiyor.

 5. HÜLYA AÇİCİ dedi ki:

  Merhabalar, Ben önce söz/nişan, doğum günü, kına olarak organizasyona başladım, dükkan tuttum, işyeri açtım. Basit usule tabi olur mu?

 6. Mert Topal dedi ki:

  Merhaba

  ben sadece internet üzerinden ürün satmak istiyorum. N11 veya gittigidiyor’da mağaza açmak istiyorum.

  Ürünleri kendim yapıyorum, el işçiliği ile.

  Basit usulden faydalanabilir miyim ve de illaki bir yer göstermek zorunda mıyım?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   fatura kesmeniz gerekecek ve basit usul değil gerçek usul olabilirsiniz.

 7. selim dedi ki:

  merhabalar ben bayan kuaförüyüm ve basit usule geçmem mümkünmü eğer geçebilirsem pos makinesi kullanabiliyormuyum birde son olarak 6500 kirayı geçmemesi gerekiyor denmiş bu mebla yıllıkmı yoksa aylıkmı saygılar.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yıllık miktar şartlarınız tutarsa geçebilrisiniz posta kullanabilirsiniz

   1. selim dedi ki:

    teşekkürler yanlız kira konusunu anlayamadım saygılar.

 8. ilkay dedi ki:

  Merhabalar ben internet ortamında ucuz bayan takıları satmak istiyorum. Bir dükkanım olmicak ve 27 yaşındayım basit usul ve 30 yaş altı genç girişimci muafiyetinden yararlanabilirmiyim

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   gerçek usul olur.muafiyetten yararlanılabilir.

 9. Yılmaz dedi ki:

  Halısaha acmak basit üsule girer mi

 10. Lutfi dedi ki:

  Selamlar.Ben kombi bakım ve onarımı yapıyorum.Fakat bir dükkanım Yok.Basit vergi mükellefi olmak istiyorum Bunu nasıl yapabilirim?Çalışma şeklim şöyle;Reklamlardan müşteriler bana telefonla ulaşıyor.Bende bakım veya onarım yaparak ücret alıyorum.Yani dükkan yok ortada.Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   ikametgahınızın bulunduğu vergi dairesine başvurabilirsiniz.

 11. Aynur Seyman dedi ki:

  merhaba. ben öğretmenim aynı zamanda ebru sanatı ile ilgileniyorum. Sattığım ebru çalışmalarımdan kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara girdiği için vergi muafiyeti olabilir mi? Bunu basit vergi ile mi yapmalıyım?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   muaf olabilirsiniz.

 12. Turgut Atak dedi ki:

  Merhaba. Yıllık kiram 5.000 TL Züccaciye dükkanım var fakat gerçek usul olarak kayıt yapılmış basit usule geçebilirmiyim?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   Alış satış hadleri sınırı geçiyorsa basit usul olabilirsiniz.kira yönünden şartları sagliyorsunuz

 13. mehmet dedi ki:

  Merhaba iki yıl öncesine kadar taşımacılık işiyle ugrasiyodum basit usul olarak vergi veriyodum iki yıl önce aracimi devir ettim herhangi bir yere bildirmedim terkettigi mi vergiden otomatik olarak dusermiyim dusmediysem bir sıkıntı yasarmiyim ltfen cvp

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   otomatik düşme olmaz.eğer işlem yapılmazsa vergi işlemeye devam eder.

 14. Burçin dedi ki:

  Merhaba instagramea satış yapmak istiyorum kokulutaş el örügüsü oyuncak. Basit usul mü oluyor. Çok fazla getiri sağlayacağımı sanmıyorum ama sorun olsun da istemiyorum. Belki çok sipariş gelir 🙂 yüzde kaç ödeyeceğim kısa bir Bilgi alabilirsem. Çünkü heryerden İnstagram da evde yapılan şeyleri satıyor ama ne yapacağını anlatan açık bir yazı bulamıyor. Şimdiden teşekkürler

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz çok büyük miktarlarda satış yapmadığınız sürece internet üzerşnden de olsa sıkıntı olmaz ancak işi büyütürseniz ikamet adresinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine gerçek usulde kayıtlı olmanız gerekir.

 15. çiğdem yavuzatmaca dedi ki:

  Ben eşimin üstüne sigortalıyım terzi dükkanı açtık dükkanı kamuda emekli annemin üstüne yapsam basit usülde olurmu

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48. Maddesinde ki diğer şartları taşıyorsanız basit usul olabilirsiniz.

 16. serkan dedi ki:

  cigköfte dukkanım var kira şartları tutuyor basit usul e gece bilirmiyim.

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   eğer bayiliğini yapacağınız şirket veya firma ile sözleşmeniz varsa basit usul olmazsınız

 17. serkan dedi ki:

  her hangi bir sözleşmemiz yok karşı firmayla

 18. serkan dedi ki:

  emre bey her hangi bir bayilik sözleşmemiz yok karşı firmayla sizin verdiğiniz bilgi dogrultusunda baş vuru yapıcam tesekkürler..

 19. serkan dedi ki:

  iyi çalışmalar soruma cevap alacakmıyım…

 20. abdullah dedi ki:

  mrb ben beyaz esya tamir is yeri acmak istiyorum basit usul olurmu yazar kasa kullanicam kredi karti gecicem

 21. sevim dedi ki:

  berber dükkanım var 5400 yıllık kiram var bu tarihten itibaren basit usule geçebilirmiyim yoksa yılsonunumu beklemem gerek..

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.