Vergi ve Güncel Haber Portalı

2020 Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadar Oldu?

2020 Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadar Oldu?

2020 Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadar Oldu? Yeni yılın gelmesi ile birlikte pek çok alanda artışlar ve değişimler söz konusu olmaktadır. 2020 yılında değişime uğrayan bir diğer alanda gelir vergisi dilimleri olmaktadır. 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Torba Yasa ile birlikte çalışma hayatına yönelik önemli derecede değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Yapılan değişikliklerden çalışanlar için en önemlisi olan ise gelir vergisine yönelik olan ücret dilimlerindeki değişiklik olmaktadır.

Yasa tasarısına göre de ücretliler açısından elde edilen kazançlar için 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak kaydı ile birlikte gelir vergisi dilimlerine % 40’lık bir dilim eklenmiş olmasıdır. Alınan karar 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de 2020 yılı için yeni vergi dilimleri belirlenmiş bulunmaktadır. Belirlenen verdi dilimleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • 000TL tutarına kadar % 15,
 • 000TL’nin 22.000TL’si için 3.300TL, fazlası % 20,
 • 000TL’nin 49.000TL’si için 8.700TL, fazlası % 27,
 • 000TL’nin 180.000TL’si için 44.070TL, fazlası % 35,
 • 000TL’den fazlasının 600.000TL’si için 191.070TL, fazlası % 40.

2020 Yılı İçin İstisna Tutarları, İşverenler tarafından çalışanlara yemek verilmesi sureti ile sağlanmakta olan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23TL, ayrıca çalışan personelin iş yerine gidip gelebilesi için de sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12TL olarak belirlenmiştir.

2020 Yılı İçin Engelliler İçin Uygulanacak İndirim Tutarları

2020 Yılı İçin Engelliler İçin Uygulanacak İndirim Tutarları, Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha fazla olmalarını sağlayabilmek için yapılan en büyük uygulama işverenlere sağlanan vergi indirimleri. Gelir Vergisi Tebliğinde 2020 yılı için engelli personel çalıştıranlar için belirlenen indirim tutarları aşağıdaki gibidir.

 1. Derece engelli personeller için, 1.400TL
 2. Derece engelli personeller için, 790TL
 3. Derece engelli personeller için, 350TL

2020 Yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

2020 Yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Belirtilen kanun kapsamında daha çok işverenleri ilgilendirmekte olan bir yükümlülük olmaktadır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya mali bilançosunun toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sisteme kayıt olmaları için son gün 31.12.2019 olmaktadır. Fakat sistem VERBİS üzerine kayıt süreçleri henüz tamamlanamadığından dolayı, VERBİS’e girilen bilgilerde hata ve kanuna aykırılık olması halinde durumun düzeltilmesi adına belirtilen süre 30.06.2020 tarihine uzatılarak ertelenmiş bulunmaktadır.

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt bildirim yükümlülüğü için son tarih 30.06.2020 olmaktadır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyondan az olan, faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları için Sicile kayıt en son tarih ise 30.09.2020 olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için tanınan süre 31.12.2020 olarak güncellenmiştir.

Yabancı Öğretim Görevlisi İçin Yeni Düzenleme Getirildi

Yabancı Öğretim Görevlisi İçin Yeni Düzenleme Getirildi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen diğer bir düzenleme vakıf üniversiteleri için olmaktadır. Buna göre SGK, sözleşme ve kısmi süreli olarak çalışmalarına izin verilen yabancı eğitim görevlileri ya da öğrenciler gibi sigortalılar için yeni eksik gün nedeni oluşturmuştur. Eksik gün çalışma nedenlerine kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimleri için,

 • “26 Kısmi istihdama izin verilen yabacı uyruklu sigortalı”

Olarak bir eksik gün nedeni oluşturularak SGK sistemine yani eksik gün nedeni eklenmiş durumdadır. Düzenlenmiş olan yeni eksik nedeni, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kendi mevzuatları gereği olarak, kısmi süreli çalışmalarına izin verilmiş olan sigortalılar için kullanabileceklerdir. Eksik gün nedenine ilişkin belgeler SGK tarafından istenebileceği için resmi makamlardan alınan kısmi süreli çalışmalara ilişkin izin belgelerinin işçilerin özlük dosyalarında bulundurulması gerekmektedir.

Yabancıların izin almadan ülke genelinde çalıştırılması yasaktır. Çalışma izni olmayan, ülke genelinde kaçak olarak kayıt dışı çalıştırılan için ciddi derecede para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca ülke sınırlarında kaçak olarak çalıştırılırken yakalanan işçiler sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmektedir. Kaçak olarak yabancı işçi çalıştıran işverenler ayrıca yabancı çalışanın varsa eşi ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmek üzere gerekli olan masrafları ve hatta gerekli olduğu durumlarda da sağlık masraflarını karşılamak zorundadır.

2020 yılı için yabancı çalıştırma harç bedelleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • 1 yıl için çalışma izin belgesi bedeli olarak, 932,90TL
 • 1 yılı aşan tüm zaman dilimi için de tam yıllık harç bedeli ödenmesi gerekmektedir.
 • Süresiz çalışma izin belgesi harç bedeli, 9.331,60TL
 • 2020 yılı için bildirilen SGK bildirgeleri için Damga Vergisi tutarı, 43,70TL.

Vergi Cezası Nedir? Hangi Durumlarda Hangi Vergi Cezası Kesilir?

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir?

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.