Vergi ve Güncel Haber Portalı

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir?

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir?

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir? Hurda araç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylandı. Bu yasayla birlikte, aracı elinde olan ve elinde olmayan binlerce kişi bir çok aftan yararlanmış olacak. Aracı elinde olan kişiler için yasa biraz daha net iken, herhangi bir sebepten dolayı aracı elinde olmayan kişiler için ne yapılması gerekiyor konusunda net bilgi bu güne kadar bulunmamakta idi. Fakat çıkan kanunla birlikte “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul görmesi ile birlikte hurda aracı bulunan, hurda aracı olup ta elinde olmayan, ayrıca araca ait muayene ve trafik cezası olan vatandaşlarımıza Trafik Tescil Kuruluşlarına giderek işlemlerini başlatabilecekler.

Buna göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklife göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş. Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4’ünü 31.12.2019 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 116’ıncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

2005 ve Daha Eski Model Araçlar Hurda Araç Yasasından Yararlanabilecek

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisinde  kabul edilen yasa ile birlikte,aracı elinde bulunmayan kişiler bazı şartları sağlamak şartıyla bu yasadan yararlanabileceklerdir.Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş araç olmalı,
 • Model yılı 2005 ve daha eski araç olmalı,
 • Durumlarını kanaat verici belgelerle beyan etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü olmalı,
 • Taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları,
 • Bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4’ünü  31/12/2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Bu şartları yerine getiren ilgili kişilerin, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 116’ıncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Aracın Elde Olmadığına Daire Kanaat Verici Belgeler Nelerdir?

Aracın Elde Olmadığına Daire Kanaat Verici Belgeler Nelerdir? Yukarıda da açıklandığı gibi aracın elde olmadığına dair bazı şartların olması gerekmektedir.Bu şartla içinde de kanaat verici belgelerin olması şartı vardır.Peki nedir bu kanaat verici belgeler?Bu konuda, Yasa Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra kanaat verici belgeler tebliğde düzenlenecektir. Ancak daha önceki hurda yasasında, kanaat getirici belgelerden yola çıkarak bu yasada da kanaat verici belgelerin aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz:

 1. Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,
 2. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,
 3. Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,
 4. Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,
 5. Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının varlığı halinde aracın mevcut olmadığına karar verilecektir.

Kanaat Verici Belge Aranmayacak Durumlar Nelerdir?

 1. Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,
 2. Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,
 3. Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 28/2/2009 tarihi ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi,
 • Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

MTV Borcu Olan Araç Satılabilir mi? Vergi Borcu Olan Araç Muayeneden Geçer mi?

Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgi

E – Tebligat Hakkında Merak Edilenler


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 141 YORUM
 1. TAHİRE ALTOMRUK dedi ki:

  Iyi günler

  Size iki defa yazdım cevapladınız .Teşekkürler.
  Fakat şu anda bır çıkmazdayız. Şöyle ki mevcut olmayan araç hurdaya ayırma yasasından yararlanmak için başvuru yaptık aracın hurdaya ayrılmasında sorun yok ancak üzerinde vergi dairesinin haczi bulunmakta olduğu için trafik tescil veraset yolu ile önce intikal yapması sonra hurdaya ayırması gerektiğini fakat sistemin hacizden dolayı işlem yapamadığını söylüyor verği dairesine işlem yapabilmek için haczi kaldırmalarını bildiren bir yazı yazdılar..
  Verği dairesi ise haczii kaldıramayacağını bıldırmiş .Kayıp çalıntı araçtan intikal işlemi yapmadan işlem yapmalarını öermiş .trafık tescil o zaman da hurdaya ayıramayacağını söylüyor .
  Bu durumda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz Bir yol gösterirseniz çok ama çok mutlu olurum .. TEŞEKKÜRLER.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli okurumuz ya anlattıklarınızda hata var yada işlemi yapanlar hurda yasasını bilmiyor. Anladığım kadarıyla araç vefat eden kişinin üzerinde . Bunun için ilk olarak veraset yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden araçla ilgili ilişik kesme yazısı almalısınız ardından araç varislere geçtikten sonra hurda işlemi yapmalısınız Kanunda açık hüküm var 6183 sayılı kanuna göre hacizlerin dikkate alınmayacağı ile ilgili trafik tescil kuruluşu bunu dikkate alıyorsa siz 7020 de hacizlewrin dikkate alınmayacağı ile ilgili ibare olduğunuzu ilatiniz iyi günler

 2. TAHİRE ALTOMRUK dedi ki:

  Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı aldık. Buraya kadar problem yok.

  Trafik tescile gittik. EK-1 ve EK-6 formu doldurttular. Dediğiniz gibi aracı varislerin üzerine geçirmeye çalıştılar. Fakat bu işlemi yapamadıklarını, “sistem”in buna izin vermediğini söylediler.

  Bunun üzerine vergi dairesine bir yazı yazdılar. Bu yazıda vergi dairesine “araç üzerindeki haczi kaldırmalarını, ancak bu şekilde varislerin üzerine geçirme işmemini yapabileceklerini” bildirdiler.

  Bu konuda vergi dairesindeki ilgili birimin müdür yardımcısıyla da yanımda telefonla konuştular. Vergi dairesi araç üzerindeki haczi kaldıramayacağını söylüyor. Trafik Tescil de haciz kalkmadan işlem yapamadığını, sistemin buna izin vermediğini söylüyor.

  Yani yazdıklarımda bir hata yok, aynen böyle oldu. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Vereceğiniz tavsiye için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli Okurumuz Başta söyleyim Vergi dairesi hacizi kaldırmaması yasaya uygun değildir. Ölen kişi üzerinden borç takibi olmaz. Araç varisler üzerine geçer takibi o şekilde yapar. Siz bir kaç yol göstereceğim birincisi Durumu müdüre izah edin haczi kaldırma yazısında araç varisler üzerine geçtikten sonra tekrar haciz konması desin sizin işinizi görür. ikincisi Vereceğim linkten Özelge isteyebilirsiniz. Üçüncüsü en son çare olarak hacizler aracın bandrol borcuna karşılık ise yeni bir aracı kendi züerinizde falan varsa 6183 Sayılı Kanunun 10 /5 maddesine göre teminat vererek bu araç üzerinde ki haczi kaldırtıp işlem bittikten sonra bu araç üzerinde ki raç haczini de kaldırtınız. Siz ilk önce vergi dairesi diyalog haline giriniz. Çözüm olacğı kanısındayım

 3. TAHİRE ALTOMRUK dedi ki:

  Değerli zamanınızı ayırıp sorularımı cevapladığınız için tekrar teşekkür ederim.

 4. burak dedi ki:

  merhaba 98 model kia besta aracımız var plaka ve ruhsat elimizde araç hurda haldeydi fakat uzun zamandır durduğu yerde yok ya trafik çekti yada biri aldı götürdü ama dediğim gibi plaka ve ruhsat elimde bu aracı hurdaya çıkarmak için ne yapmalıyım şöförler odasından ek1 aldım başka birşey gereklimi acaba

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   aracın plakasının bağlı olduğu trafik tescile gidebilirsiniz.

 5. kaan dedi ki:

  kolay gelsin. 92 model aracım var. yaklaşık 3 senedir yatıyor. tabi bu süre içerisinde sigorta muayene olmadı. ben bu aracı hurdaya çıkarmak istesem bunlar engel midir?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   hayır üzerinde şahıs haczi varsa engeldir

 6. ahmet dedi ki:

  slm benim adıma kayıtlı 2 adet 1987ve 1990 model arac var sıfır arac alamıyacaklar neyapacak

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuzdetaylar belli değil

 7. FIKRET dedi ki:

  MRB BIZIM 1976 MODEL KOMYON VARDI RAHMETLI BABAM BUNU NOTER SATISINI ALMIS AMA RUHSAT ALMAMIS BASKASININ USTUNE BABAM ARACI BUYUK OLASIKLA HURDAYA VERMIS YADA SATMIS TMM BILMIYOM ARAC YOK SUAN AMA ARACIN VERGISI CIKIYOR NE YAPAMAMIS LAZIM BABAM 2013 YILINDA VEFAT ETI

 8. cemal dedi ki:

  Kullanıcısı olduğumuz Hurda araç başkasının üzerine kayıtlı muayene ve vergi borcundan dolayı bize satışı gerçekleşmiyorsa nasıl bir yol izlemeleyiz. Sahibinden her türlü belgeyeyi alabiliriz
  Kolay gelsin

 9. Tahire Altomruk dedi ki:

  Sayın Ali Bey
  Size defalarca yazdım teşekkürler siz de yardımcı oldunuz Fakat tekrar sorunum var ve yardımınızı rica ediyorum.
  Biz iki kardeşiz babamdan miras yolu ile kalan mevcut olmayan aracı hurdaya ayırmak içın tüm işlemleri sonunda hallettim. 8-5-2018 tarihinde borcun 1/4 ödedim trafik tescilden hurdaya ayrılmıştır yazısını alacagımı beklerken 9-5-2018 tarihinde aracın üzeririne haciz konulmuş oldugunu işlemi tamamlayamadıklarını söylediler.
  Araştırdığımda kardeşimin banka borcundan kaynaklandığını öğrendim kendisi ile görüştüm fakat kesinlikle ilğilenmiyor borç 10700 tl
  Bu durumda ben 9 -5 -2018 tarinden itibaren 6 ayı beklesem icra iflas kanununun ilgili maddesinden yararlanabilir miyim . beklersem hurda yasasının süresini geçirimiyim
  ayrıca bu haczi bir şekilde kaldırırsam kardeşimin başka borcu varsa tekrar işlem tamamlanmadan haciz konulabilr mi
  İlğinize sonsuz teşekkürler.

 10. TAHİRE ALTOMRUK dedi ki:

  Sayın Ali Bey
  Size defalarca yazdım teşekkürler siz de yardımcı oldunuz Fakat tekrar sorunum var ve yardımınızı rica ediyorum.
  Biz iki kardeşiz babamdan miras yolu ile kalan mevcut olmayan aracı hurdaya ayırmak içın tüm işlemleri sonunda hallettim. 8-5-2018 tarihinde borcun 1/4 ödedim trafik tescilden hurdaya ayrılmıştır yazısını alacagımı beklerken 9-5-2018 tarihinde aracın üzeririne haciz konulmuş oldugunu işlemi tamamlayamadıklarını söylediler.
  Araştırdığımda kardeşimin banka borcundan kaynaklandığını öğrendim kendisi ile görüştüm fakat kesinlikle ilğilenmiyor borç 10.700 TL
  Bu durumda ben 9 -5 -2018 tarinden itibaren 6 ayı beklesem icra iflas kanununun ilgili maddesinden yararlanabilir miyim . beklersem hurda yasasının süresini geçirimiyim
  ayrıca bu haczi bir şekilde kaldırırsam kardeşimin başka borcu varsa tekrar işlem tamamlanmadan haciz konulabilr mi
  İlğinize sonsuz teşekkürler.

 11. kerem dedi ki:

  merhaba hocam . babam 10 yıl once vefat ettı ustune olan 1986 model araba vardı bende bu arbanın vekaletini kardeslerimden ve annemden noter karsılıgı aldım. ama herhangi bır rusat cıkarmadım . ben bu yasadan nasıl faydalanırım . aracı ustume alammı gerekıyor

 12. mehmet dedi ki:

  merhaba elimizde herhangi bir hurda araç yok. bu şekilde hurda indiriminden faydalanmak mümkünmüdür

 13. emre dedi ki:

  merhaba bir tane çekme belge aldım fakat araç yok ne yapmam gerekiyor

 14. HÜSEYİN dedi ki:

  İYİ GÜNLER 1994 MODEL ARACIM YAKLAŞIK 1O YIL ÖNCE ÇALINDI.TRAFİKTE HALA ÇALINTI OLARAK GÖRÜNÜYOR.YENİ ÇIKAN HURDA YASASINDAN VE HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİRMİYİM.TEŞEKKÜRLER

 15. Ozgur Yilmaz dedi ki:

  Merhaba,
  Ben şu an İstanbul şehrinde yaşayan Özgür Yılmaz’ım. Ben sadece 2 çocuk ile şu anda bir dul ve Nisan 2016 mali bir durumda sıkışmış ve Collinslenderscompany tarafından 18000TL tarafından dolandırıldıktan sonra faturalarım yeniden ödeme ve ödeme gerekiyordu. Hem özel hem de kurumsal olarak çeşitli kredi şirketlerinden borçlanmayı denedim, ancak asla başarıya ulaşamadım ve çoğu banka kredimi reddetti. Ama Tanrı’nın sahip olacağı gibi, Tanrı’nın kalbi, bana 120.000 Euro’luk bir borç veren özel bir borç veren borç verenin ardından bir adamla tanıştım ve bugün bir işletme sahibiyim ve çocuklarım şu anda iyi çalışıyor, eğer herhangi biriyle iletişime geçmeniz gerekiyorsa Sadece% 3 faiz oranı ve daha iyi geri ödeme planları ve programı ile kredi kontrolü olmayan firma, lütfen Greg Dunne (plutocreditfinancier@gmail.com) ile iletişime geçin. Bunu yapmıyorum ama şu an çok mutluyum ve insanlara onun hakkında daha fazla bilgi vermeye karar verdim ve ayrıca Tanrı’nın onu daha fazla kutsamasını istiyorum. Şirket e-postası aracılığıyla ona ulaşabilirsiniz. plutocreditfinancier@gmail.com

 16. zafer dedi ki:

  Hocam 1994 model aracımı noter satışı olmadan 2014 yılında sattım. Daha sonra alan kişilerle anlaşamadım tescil yapamadık, bende 13.10.2017 tarihinde çalıntı ihbarı yaptım ve emniyette işlendi. Bu aracı hurdaya ayırabilir miyim.

 17. İREM dedi ki:

  İYİ GÜNLER.ŞİRKET ADINA 3 TANE MOTORSİKLET VARDI.TANIDIK DİYE 1 TANESİ BİR BAŞKASINA DİĞER 2’SİNİDE BİR BAŞKASINA VERDİK.SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ARADIĞIMDA KİMSE ÜSTÜNE ALMAK İSTEMEDİ.KARAKOLA ŞİKAYETE GİDERKEN 1 MOTORUN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK.DAHA SONRA ŞİKAYETE GİTTİĞİMDE 2 MOTORUN ÇALINDIĞINI SÖYLEDİM VE GERİ GÖNDERİLDİM POLİSLER TARAFINDAN.99 MODEL YAMAHA VERGİLERİ ÖDENİYOR.BEN BU 2 MOTORU NASIL HURDAYA AYIRABİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.
  BİRDE BAŞKA BİR MOTOR VAR.HERŞEYİ VAR AMA SADECE RUHSAT KAYIP.RUHSAT FOTOKOPİSİ MEVCUT. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

 18. erkan altun dedi ki:

  merhaba.
  benim sorunum şu .1990 model ve 1992 model araçlarımı sattım ancak üzerlerinde haciz olduğu için katış veremedim.alan şahıslar bu araçlarla kaza yaptıkları için hurda olarak satmışlar. araçlara 8 yıldır hiçbir işlem yapılmamıştır ve ben 8 yıldır vergilerini ara ara yatırmaktayım.buna göre ben 7020 sayılı kanundan yararlanmak için ne yapmalıyım.bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
  Not:araçların ruhsatları ve plakalarınada ulaşamadım ne yapmam gerekiyor.

 19. Murat dedi ki:

  Ben 2002 yılında vekaletle arac sattım bugün ogrendim araç benim üstüme kayıtlı araştırdım araç 2005 yılında trafikten men edilmiş ben hurda yasasından faydalanabilirmiyim yada 4te 1 yasasından faydalana bilirmiyim yani borcun 4te birini ödeyip bu araçtan kurtulabilirmiyim nereye başvurmam lazım cvp verirseniz sevinirim hocam

 20. HÜSEYİN ÜMİT KUZUCU dedi ki:

  Hocam iyi günler.Bizimde böyle bir sıkıntımız var ama araca resen işlem yapmışlar trafikten.Bu aracı nasıl hurdaya ayıracağız.Bandrol borcu da çıkıyor.

 21. Recep dedi ki:

  Selam ali bey

 22. Recep dedi ki:

  Merhaba ali bey benim içinden çıkılmaz bir durumum var yardımcı olursanız çok sevinirim . 2002 model Opel marka aracım var dı 2005 yılında rentekar a kiraya verdim kısa bir zaman sonra aracın kaza yaptığını ve İstanbul’da bir tamirhaneye getirdiklerini söyleyerek beni oyaladilar neticede 2005 in Aralık ayında avukat aracılığıyla mahkemeye verdim 2009 yılında mahkeme sonuçlandı ve kararda araç bulunursa iadesine yoksa şu kadar paranın verilmesine diye ve bana para verildi. Şimdi sorum şu tam 14 yıl geçmiş ban vergi borcu çıktı hesaplarıma e haciz konuldu ben aracimi hurdaya ayırmak istedim trafik vergi dairesi Noter ve adliye ekseninde günlerce dolaştım bir sonuç elde edemedik Noter borcun 4/1 ini yatırıp hurdaya ayırma yazısı vermiyor neden olarak mahkeme kararında araç yok cümlesi olmadığı için hiçbir kurumdan işlem yapamıyorum sıkıştım kaldım lütfen yardımcı olurmusuniz teşekkürler

 23. Taner Topal dedi ki:

  Merhaba 1994 model aracımla 2008 yılında kaza yaptım, tamiri ile uğraşmamak için Trafik şube müdürlüğüne gidip ruhsatı ve plakayı teslim edip aracı trafikten çektim daha sonra aracı hurdacıya verdim. Şuan elimde trafikten çekilmiştir kaşesi olan ruhsatım var. Hurda yasasından yararlanabilmek için ne yapmam gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşvikinden faydalanabilirsiniz.

 24. AHMET GÜL dedi ki:

  MERHABA ! RAHMETLİ BABAMDAN KALAN 1989 MODEL Bİ ARACIMIZ VARDI,RUHSAT,PLAKALAR ELİMİZDE,YALNIZ ARAÇ YOK,VERGİ BORÇLARI DA YOK HACİZ DE YOK,5 VARİS VAR ,BU DURUMDA TRAFİKTEN NASIL SİLEBİLİRİZ

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   Araç plakasının bağlı olduğu trafik tescil şubesine gidebilirsiniz.

 25. Serhat dedi ki:

  Merhabalar eşimin üzerinde 2 yada 3 araç bulunmaktadır ama araçlar bizde değil ve biri hurdalıkta ve diğer araçlardan haberimiz bile yok ve yardıma ihtiyacımız var ama araçlardan dolayı alamıyoruz da nereye itirazda bulunabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz.

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   Araç plakalarını biliyorsanız eğer bağlı olduğu trafik tescil şubesine giderek yardım alabilirsiniz.

 26. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar benim 98 model hundai starex minibüs aracım vardı bir süre sondaj makinasının yanında karavana olarak kullanıyordm çalışmoyr motoru yüzde sıfır sadece yürüyor ben bunu hurdacı yasasına sokabilirmiyim üzerimden kaldırmak istyrm nereye baş vuramlıyım vergi ve bandrolu çalışyr bu konuda bizi aydınlatrsnz sevinrim teşekkür ederim

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   Trafik sicil müdürlüklerinde başvuru yapabilirsiniz.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.