Vergi ve Güncel Haber Portalı

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor

14.02.2017
17
Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2017 tarihinde kararlaştırılan. “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” meclise sunuldu.

Torba Tasarının Gerekçesi Nedir ?

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor.  1/1/2012 tarihinden itibaren herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız.  5510  Sayılı Kanun gereği zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmektedir.  Vatandaşlarımız üç basamaklı bir sistemde öngörülen genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.  Diğer yandan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek. Gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen vatandaşımızın genel sağlık sigortası primleri, Devletimiz tarafından ödenmekte ve söz konusu vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine ulaşabilmektedir. Düzenleme ile Genel sağlık sigortası  tutarı herkes için 53 Lira oluyor.

GSS Sistemi Sadeleşecek

2012 Yılından günümüze kadar uygulanan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza da sağlık imkan sunan söz konusu sistemin.  Bazı aksaklıkları içinde barındırdığı görülmüştür.  Bu aksaklıkların başında bu kapsamdaki vatandaşlarımızın,.  Genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeme alışkanlığının bulunmaması ve sistemin sade olmaması gelmektedir.  Sistemin basit, uygulanabilir ve erişilebilir olması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.  Ayrıca geçmiş prim borçları ile ilgili de yapılandırma hakkı getirilmektedir.Yapılandırma ile şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmayan kişilerin borçları silinecek diğerlerinin ise GSS borçları taksitlendirilecek.

Gelir Testi İşlemleri Yasadan Sonra Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından Yapılacak

Bu kapsamda Tasarı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından koordineli olarak yapılan gelir testi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi amaçlanmaktadır.

Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor. Ayrıca, Tasarı ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi olarak çalışan sigortalıların ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerini kapatmaları veya iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulması amaçlanmıştır.

Esnaf Ahilik Sandığının kurulması kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır. Buna ilave olarak, işsizlik ödeneği ödeme tarihinin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin düzenleme yapılmış ve belirli nitelikleri taşıyan kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmesi imkânı getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun kira ve ecrimisil alacaklarına karşılık gayrimenkul satın alması mümkün hale getirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tahsiline imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Defter Onay İşlemleri Artık Sadece Noterlerde Yapılmayacak

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor. Ayrıca yapılan düzenleme ile, Maliye Bakanlığına, Vergi Usul Kanunu uyarınca tasdik zorunluluğu bulunan defterlerin tasdik işlemlerinin, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlar veya uygun görülecek diğer merciler tarafından da yapılabilmesi, bunlar tarafından defter tasdikinden alınacak ücretler ile defter tasdiki konusunda diğer usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmektedir.

Emekliliği Bekleyenler 53 TL Yatırarak Sağlık Hizmetinden Faydalanabilecek

Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor GSS Tutarları 53 TL oluyor.  Yapılacak yeni düzenleme ile Emeklilikte yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanlar.  53 lira prim ödeyerek bu haktan yararlanabilecekler.

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir Konulu Yazımız için Tıklayınız

Kirada Oturup Kirada Evi Olanlar Beyanname Verecek mi Konulu yazımız için Tıklayınız

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sorularla Kira Geliri Kira Beyanı İçin Son Gün 25 Mart Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sıfır Araç alımlarına ÖTV İndirimi Geliyor mu Vergi İndirimi Üst Sınırı Ne Kadar  Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

 

 

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.