Vergi ve Güncel Haber Portalı

Harp veya Vazife Malulü Yakınlarının Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur?

07.09.2019
236
Harp veya Vazife Malulü Yakınlarının Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur?

Harp veya Vazife Malulü Yakınlarının Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur? Ülkemizde Harp ve Vazife mağduru yakınlarının bazı hallerde faydalanabileceği haklar yasal olarak bulunmaktadır. Bu haklar mağdur yakınlarının belirli şartları sağlaması durumunda rahatlıkla faydalanabileceği türdendir.

Buna göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 07.09.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen, (8) numaralı bent ile, bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden müstesna edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara, 13.10.2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisnadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a)08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

 1. b) 5434 sayılı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabileceklerdir.

Buna göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen eşinizin 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (a) veya (b) bentlerinde sayılan kişilerden olması ve bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız Malullük Durum Belgesi ile tevsik etmeniz halinde, anılan Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Harp Malülü Ne Demek, Kimler Harp Malülü Sayılır?

Harp Malülü Ne Demek, Kimler Harp Malülü Sayılır? Aşağıdaki Vazife Hallerinde bulunan görev sırasında iken,

 • Harpte fiilen ateş altında,
 • Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
 • Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
 • Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
 • Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
 • Anayasanın 66’ıncı maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ – Kur’a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir.

Vazife Malulü Nedir? Kimler Vazife Malulü Sayılır?

Vazife Malülü’ğü Nedir? Malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri  herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kişilerin sosyal güvenlik haklarını koruma altına almıştır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kapsamında kişilerin vazifelerini yapamayacak ölçüde bedensel zarara veya tedavisi imkansız hastalıklara maruz kalanları malûl saymış; bu malûliyet, yasada sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılan belli hal ve nedenler meydana geldiği kanıtlandığı takdirde, kendilerini vazife malûlü olarak emeklilik işlemi uygulanacaktır. Maluliyetleri vazife malûllüğü kapsamında olmayanlar ise, adi malûl olarak kanunda düzenlenmiştir.

Vazife malulü olabilmek için kanunda sayılan olumlu şartlar bulunması ile birlikte olumsuz şartlarında bulunmaması gereklidir. Kanun koyucu burada vazife malulü sayılabilmek için gerekli olumlu şartları taşıyan kişilerin aynı zamanda olumsuz şartları taşıması durumunda yani vazife malullüğünün ortaya çıkmasında etken olmamasını istediği bazı hal ve sebeplerden kaynaklanmışsa, o kimsenin vazife malullüğü hakkında adi malûllük hükümleri uygulanacaktır.

Vazife malülu sorgulama e devlet üzerinden Sgk sekmesinden yapılmaktadır. Buradan yapılacak sorgulamada SGK vazife malullüğü tespit kurulu tarafından verilen karar görülecektir. Vazife malülu hakları 2018 yılında adi malul emeklilerine göre daha fazladır. Sebebi arzı ise adi malule göre daha fazla bedeni kayıp yaşamasıdır.

İstihdam Hak Sahipleri Kimlerdir?

İstihdam Hak Sahipleri Kimlerdir? 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir,

 • Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,
 • Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir,

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenler ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlere bir,

 • 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine bir,
 • 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir,
 • 15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza bir,

istihdam hakkı verilmiştir.

Aracınız Çalınırsa Ne Yapmalısınız?

Yeni Araç Alımında Hurda İndirimi Ne kadar Olacak, Kimler Yararlanabilecek?

Engelli Araç Alırsa Maaşı Kesilir mi, Evde Bakım Aylığı Kesilir mi?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 70 YORUM
 1. veysi dedi ki:

  hocam bilgiler için tsk ederim. bir sorum olacaktı cevap verirseniz sevinirim bu haktan görevi sırasında sehit olan gkk aileleri yararlanabilir mi.

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   şu anda bu uygulama sadece Türkiye için geçerlidir

 2. baran dedi ki:

  iyi günler hocam bi sorum olacaktı ben sivil şehit yakınıyım yasadan yararlanarak iş hakından yararlandım yanlız ötv siz araç için il de bulunan SGK İL müdürlüğüne gittim MALULLÜK BELGESİ ni almak için bana dedilerki sizin dosyanız pasif alamasınız sistem vermiyor bunun olması mümkün mü

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   bireysel durumlara maalsef cevap veremiyouz

 3. baran dedi ki:

  5233 sayılı yasa kapsamındakiler ötv siz araç alabilirler mi

 4. Murat dedi ki:

  Hocam merhaba vazife malülü olan kişi dedem ve vefat edeli uzun yıllar oldu… askerde iken gözlerini kaybetmiş, annem dedemden kalan maaş ile geçimini sağlıyor, annem 2016 Eylül ayında çıkan kanun ile birlikte ötv siz araç alımından yararlanabilir mi ?

 5. ADNAN FAL dedi ki:

  Ben 2330 sayılı kanun kapsamında vazife malülüyüm ve idari polis olarak görev yapmaktayım benim ÖTV indiriminden yararlanabilmem için hayatımı kaybetmem mi gerekiyor bu benden dolayı veriliyor ancak ben kullanamıyorum bu ne saçmalık lütfen biri bana bunu anlaysın

 6. hakan dedi ki:

  şehit evlenmemiş annesi vefat etmiş babası hayatta babası ötvsiz araç alımından yararlansa 5 yıl içinde babada vefat ederse mirasçılarından ötv aranır mı?
  Ne yapılması lazım?? saygılar…

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   mirasçıların tamamına geçer beş yıl mirasçılar üzerinde durursa alınmaz

 7. Murat dedi ki:

  5434/ 4556 kanuna tabi vazife malülü aylığı alan kişi bu yasadan yararlanabilir mi.

   1. ÖLMEDİĞİNE PİŞMAN GAZİ dedi ki:

    Alamazssın, alamayız. Alabilmen için ölmen gerekir, alabilmemiz için ölmemiz gerekir. Dirimiz para etmez, öleceksin usta.

 8. Murat dedi ki:

  Hocam, 2 soruma da olumsuz cevap vermişiniz ben yasayı a dan z ye okudum vazife malülünün yakını ötv siz araçtan bir defaya mahsus yararlanabilir diyor, ayrıca vazife malülü de vefat etmiş kanun sayısı da bire bir tutuyor neye istinaden yararlanamaz diyorsunuz. Saygılar sunuyorum…

 9. Eren dedi ki:

  Kolay gelsin hocam bir sorum olucaktı vazife malülü vefat ettikden sonra yakını olan eşi çocuğu ötv siz araçtan yararlana biliyor yazıyor 3713 terörle mücadele kapsamında vurulup Gazi olduktan sonra vefat eden kişi eşi çocuğu bu haktan yararlanabiliyor yazıyor elimde tastikli belgem var nüfus kayıt örneğinde var bu durumda yararlana biliyomuyuz

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yararlanabilir ama bir tanesi ve diğerlerinin muvafakati lazım

 10. ŞERİFE dedi ki:

  2330 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VAZİFE MALÜLÜ YARARLANABİLİRMİ

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   detaylar yazımızda var

 11. Mehmet dedi ki:

  Babam Yüzde 98 Ağır Engelli Vazife Malülü Olarak emekli oldu, ağır engelli olduğu için onun adına ötv siz araç aldık, annemde vazife malulü yakını olarak otv siz araç alabilirmi.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   alabilirsiniz diye düşünüyoruz.

 12. Tuncay dedi ki:

  Hocam selamlar. Babam Milli Eğitim bakanlığında vazife malülü olarak vefat etti. Acaba Ötv indiriminden yararlana bilirmiyiz?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz bireysel bir olay eğer ki vazife malulü ise yazımzıda ki diğer şartlarıda sağlıyorsa yararlanabilirsiniz

  2. süleyman dedi ki:

   tuncay bey benim eşimde öğretmen olarak vazife malülü 5534 /45 ve, 5510 /47 maddelerine göre eşim vazife malülü dür. siz alabildiniz mi araç. ?
   0505 672 29 30 telefonum bilgilendirirseniz sevinirim.

 13. Eren dedi ki:

  Anladım hocam şimdi annemin vermesi yeterlimi kardeşimin aracı var ve bir sıkıntı daha var SGK ilgili makama üst yazıyı vermiyor vergi dairesinden onaylı yazıyı aldım ama SGK dan alamadım üst yazıyı kamu görevlileri emekli daire başkanlığıyla görüşün diyor ne gibi bir düzenleme yapıcaz bilginize arz ederim.

 14. Tuncay dedi ki:

  Hocam aslında sorum biraz yanlış olmuş. Ötv indirimi sadece Tsk, emniyet mensuplarınamı yoksa diğer kurumlarda görev yapan memur vazife malülllerinide kapsıyormu ? Saygılar

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 45 ve 55 inci maddelerinde düzenlenmiştir. bu maddelere bakın kapsıyorsa alabilirsiniz

 15. Hüseyin dedi ki:

  Ali bey iyi günler,5434/45 – 5510/47 madde 1. fıkrasına göre vazife malülü eşiyim,bu istisnadan yararlanabilir miyim? Net bilgiyi Sgk dan mı, yoksa il Vergi Dairesimi verir acaba,Saygılarımla

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yararlanabilir İl vergi dairesi

 16. Oktar dedi ki:

  İyi çalışmalar bu indirimden sadece tsk ve emniyet personeli vazife malülümü yararlanabilir? Devlet Memuru iken vefat eden ve vazife malülü sayılan kişinin yakınları yararlanamazmı?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yazımızda detaylar var

 17. Sedat Can dedi ki:

  Son güncel haberlere göre 3713 sayılı yasadan yararlanan şehit yakınları 70.bin tl tutar üzerindeki araçları satın alamadığı yönündeki haberler ne kadar doğru. Bu konuda net bilgi varmı. Gerçekten 70 . Bin tl üzerindeki araçları satın anlamıyormuyuz. Teşekkür ederim.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   ötvsiz fiyatı 90 bin olarak düzeltildi uygulamada 2018 de yürürlüğe girecek

   1. necati dedi ki:

    27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

    Resmî Gazete

    Sayı : 30283

    TEBLİĞ

    Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

    TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

    (SERİ NO: 3)

    MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

    a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

    b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    “ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

    MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    “Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.”

    MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 18. Sedat Can dedi ki:

  3713 sayılı yasadan yararlananlar sadece 70. Bin tl fiyatı altındaki araçları alabiliyormuş. Bu ne kadar doğru. Somut bilgi ve kanun maddesi varmı? Teşekkürler

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz bugün yürürlüğe giren yasaya göre değeri 200 bin oldu 70 bin uygulaması yok. ÖTVsiz fiyatı ise alabileceğiniz fiyat 90 bine tekabül etmektedir.

 19. Eren dedi ki:

  Bana vergi dairesi sen alabilirsin dediler ama SSK da evrak düzeltilecek Gazi vefat ettikden sonra eşi yaraarlqnqmıyomu veya feragatle çocukları

 20. İbrahim dedi ki:

  Hocam dedem Kore gazisi be emekli sandığından maaş alıyor dedemin çocuklarından bir tanesi bu şartlar da araç alabilir mi dedem hala hayatta

 21. feryat dedi ki:

  Hocam Şehidin Annesı, Babası, Eşi ve Çocukları Yok. Bu Durumda Bu Haktan Kardeşleri Yararlanabilirmi. 2 Kardesı Dedııgım Hususlardan Dolayı Memur Oldu Esı Cocugu oLmadıgı Icın. Aynı Durum Arac Alımında Geçerli Olurmu

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Kardeşi Yararlanamaz diye düşünüyoruz çünkü yasa anne baba eş ve çocuk belirtmiş ama siz yinede resmi kanalla sorunuz derim

 22. İbrahim dedi ki:

  Hocam dedem Kore gazisi be emekli sandığından maaş alıyor dedemin çocuklarından bir tanesi bu şartlar da araç alabilir mi dedem hala hayatta Bilgi verir misiniz

 23. halil dedi ki:

  Merhabalar, ilgili Tebliğ de Ticari Taşıtların yenilenmesi de var ve o bölümde bu ÖTV muafiyetinden 30/06/2019 tarihine kadara yararlanıbilinir yazıyor. Aynı tarih(30/06/2019) şehit yakınları için de geçerli mi yoksa onlara bir defalık hak verildi ve istendiği zaman kullanılabilir mi?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Yasa yürürlükte olduğu sürece yasada son yürürlük tarihide yok

 24. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakınları bu yasadan faydalandığında Engelli vatandaşlara sağlanan 5 yıl MTV muafiyetinden de faydalanacak mı?

 25. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakınları bu haktan faydalanıp araç aldıktan 5 yıl sonra araçlarını satıp yine ÖTV muafiyetiyle yeni araç alabilirler mi? Yoksa sadece 1 kereliğine verilen bir hak mı bu?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Hayır bir defalığına

 26. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakını olarak araç almak istedik, evraklarımızın tam olduğu söylendi ancak; şehit yakınlarının 1.600 cc.’ye kadar araç alabileceği, 200.000 TL sınırı olan kanunun sadece engelliler için oluşan ÖTV indiriminde geçerli olduğu, şehit yakınları için eski mevzuatın uygulanarak fiyat sınırlaması değil, 1.600 cc. motor sınırlaması olduğu söylendi. Bu doğru mu acaba?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   evet yapılan düzenleme sadece engellilerle ilgili sizin durumunuz ayrı bir düzenleme

   1. halil dedi ki:

    Yani bizim durumumuzla ilgili olan,1.600 cc sınırlamasının olduğu ama fiyat sınırlamasının olmadığı mıdır?

 27. halil dedi ki:

  Yani bizim durumumuzla ilgili doğru olan,1.600 cc sınırlamasının olduğu ama fiyat sınırlamasının olmadığı mıdır?

 28. Asım dedi ki:

  Hocam merhaba;
  Babam 5434/64 ile Yüzbaşı rütbesi ile harp malulü olarak emekli oldu,2014 Yılında vefat etti. Annem ve 2 kardeşim hayatta;
  Ötv siz araç alımından faydalanabiliyor muyuz?
  Bu haktan geride kalanlardan sadece bir kişi, diğerlerinden feragat alarak yararlanacak sanırım
  Teşekkür ederim

 29. Ceylan dedi ki:

  Hoçam iyi gubler babam 2012 sehidi biz 3 kardeşiz fakat 3.kardeş başka birinden ve 7 yaşında annesi verasetcisi şimdi biz arabayı anneme almak istiyoruz bu kızında vekaletini almamız gerekiyormu

 30. SEV dedi ki:

  Merhaba, babam kıbrıs gazisi ve emekli sandığındığından maaş bağlandı. Ben veya babam ÖTV’siz araç alabilir miyiz. Muharip gazi olarak geçiyor. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. kafam çok karıştı.

 31. SEV dedi ki:

  Merhaba, babam Kıbrıs Gazisi(Muharip Gazi) ben veya babam ÖTV indiriminden faydalanabilir miyim?

 32. SEVDA dedi ki:

  Merhaba, babam Kıbrıs Gazisi(Muharip Gazi) ben veya babam ÖTV indiriminden faydalanabilir miyim?

 33. süleyman dedi ki:

  5534 /45 ve, 5510 /47 maddelerine göre eşim vazife malülü dür. sicil no: 77. 278 .012 ötv den muafmıyız?

 34. Zülfükar dedi ki:

  hocam ben gaziyim ÖTV aracı nasıl ala bilirim,neler gerekir , hangi evraklar gerekir lütfen cevaplar mısınız?

 35. sevilay dedi ki:

  merhaba babam kıbrıs harp gazisi 2 yıl önce kendisini kaybettik.bu haktan faydalanbiliyor muyuz?

 36. esra dedi ki:

  Merhaba eşim memur vazife malulü oldu. 5434/45-5510/47 statüsündeyim. Ama eşim asker yada polis değildi. sgk ötv muaviyetinden yararlanamayacağımı söyledi. yararlanmıyormuyum?

 37. Hasan Bozkurt dedi ki:

  Hacam vazife malulu yakınıyI’m babam vefat etti ötv indirimli arac alımından faydalanabilirsiniz bilirmiyim.Bu indirime hurda araç indirimi eklenecek biliyormu

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   1 defaya mahsus olmak üzere ÖTV indirimli araç satın alabilirsiniz. Hurda araç indirimi ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiş durumdadır.

 38. Kemal dedi ki:

  Merhaba hocam 2453 sayılı kanunun 1 maddesinin b bendinden vazife malülü olanlar istisnadan yararlanabilir mi?

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   ÖTV istisnasından yararlanabilirsiniz fakat resmi kurumlara giderek güncel bilgi almanız daha doğru olur. Ayrıca bu gibi durumlarda en güncel bilgiyi şuan için bayilerden temin edebilirsiniz.

 39. Aydemir dedi ki:

  Merhaba ben güney doğu gazisiyim ve ötv den yaranlanmak için yeniden sağlık raporu çıkarttım ve ehliyetimi degistirdim son olarak evraklarimi bayiye biraktim ama bana daha sonra vergi dairesi baskanligindan ötv ye onay veren yazı yi getirmem istendi sonuç ne çıkar bilmiyom ama artık gazıyım demeye utanmaya basladim vermemek için türlü türlü bahane uyduruyorlar ve çok yoruldum uğraşmaktan 2001 de mardinde mayına basma sonucu sol ayak tan yararlandim buna ragmen vermemek için zorluyorlar egerki bu yazımı okuyup ve bana bi çıkar yol gösteren olursa ben şimdiden teşekkür ederim adım AYDEMIR ASLAN CEP 05398561319 aydemiraslan80@gmail.com

 40. İsmail dedi ki:

  Merhaba hocam. Kayınpederim vazife malulü. Malumunuz, 2016’daki ötv düzenlemesi ile 3713 sayılı kanunun ek 1 maddesinin a ve b bendinde sayılan vazife malullerinin eşi veya çocuklarının bir defaya mahsus ötvsiz araç alabileceği ilgili kanunda belirtiliyor. Sgk’dan malullük durum belgesi almaya gittiğimizde belge girişi ötvsiz araç alımından yapıldığında sistem ‘kapsam dışında kamu emeklileri daire başkanlığına müracaat edin’ diye hata verdi, belgeyi alamadık. Burada kanunla sgk sistemi arasında bir uyuşmazlık yok mu? Kanunda açıkça vazife malulü hak sahibi iken sistem kapsam dışında diyor. Vazife malulleri konusunda sizin görüşünüz nedir merak ediyorum. Durumu dilekçe ile ilgili birimlere yazdım cevabını bekliyorum. Yasal hakkımızı sgk’dan alınması gereken bir belgeyi temin edemediğimiz için kullanamıyoruz bu nasıl bir yasal düzenleme, nasıl bir uygulama anlayamadık. Selamlar…

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.