Vergi ve Güncel Haber Portalı

İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranları Nelerdir ?

12.04.2017
59
İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranları Nelerdir ?

İcrada  Dairelerinde günlük binlerce  araç satılır. Satılan  bu araçlar üzerinden İcra daireleri KDV ve damga vergisi alması gerekir. Bugünkü yazımızda icrada satılan araçlarda KDV oranları Hakkında bilgi vereceğiz. 

İcrada Satışı Yapılan Araçlardan KDV Alınır mı ?

 İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranları Nelerdir ?  3065 Sayılı KDV Kanunun 1. Maddesinin 3-d bendi ” Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,” şeklinde olup icra dairelerinde yapılan satış işlemlerinde KDV alınacağını düzenlemiştir.

İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranı Nedir ?

İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranları Nelerdir ? Sayılı KDV Kanunun 28. Maddesi “Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların (6322 sayılı kanunun  22.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için(*) farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.  

        Nispet:(46) Madde 28 _ (Değişmeden önceki şekli) (3316 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen madde) Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10’dur. (87/12469 sayılı B.K.K. ile % 1, % 3, % 5, % 8, % 15) Bakanlar Kurulu bu nispeti,1. % 15’e kadar artırmaya, % 5’e kadar indirmeye, bu nispetler dahilinde muhtelif mal ve hizmetler için farklı vergi nispetleri tespit etmeye,2. Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan malların teslimi ile bu malların kiralanması işlemleri için ayrı ayrı veya bir arada “0” (sıfır)’a kadar indirmeye veya kanuni haddine çıkarmaya,Yetkilidir.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. şeklindedir.

KDV oranları, Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve bu kararnamede değişiklik yapan diğer kararnameler dikkate ne ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi

İcrada Satılan Araçlarda KDV Oranları Nelerdir ? 2007/13033 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki olan I sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan kullanılmış araçlara ait KDv oranını düzenleyen maddeye göre  Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV’ye tabidir.   Bu maddede kullanılan “kullanılmış” ibaresi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan araçları ifade etmektedir.

Aynı bentte , KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacağı açıklanmıştır.

2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesindeyapılan düzenleme ile  KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir. 2 Yıl içinde satılırsa KDV % 18 olacak.

Açıklamalara Göre

  1.  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında Binek araçlar için %1 oranında KDV uygulanacaktır.
  2. Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV ‘yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi vb.) icra dairesince bu aracın satışında % 18 KDV oranı uygulanacaktır.

Güncel KDV Oranlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

2017 Vergi Yapılandırması Başvuruları Ne Zaman Başlayacak Kapsamı Ne Olacak ?

Yeni Vergi Affı Müjdesi Mobilya ve Beyaz Eşyada KDV ve ÖTv İndirim Süresi Uzatıldı.

Çiftçiye Müjde Çiftçinin Tüm Zararları Sigorta Kapsamına Alınıyor

6 Milyon Kişiye Ucuz Tatil Fırsatı Ucuz Tatil Nasıl Yapılır ?

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

Muhtarlara ve Koruculara Müjde Emeklilik için Sigorta Primleri Devlet Tarafından Ödenecek


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.