Vergi ve Güncel Haber Portalı

İmar Barışı Nedir? Son Gün Ne Zaman? Kimler Yararlanabilecek?

İmar Barışı Nedir? Son Gün Ne Zaman? Kimler Yararlanabilecek?

İmar Barışı Nedir? Son Gün Ne Zaman? Kimler Yararlanabilecek? 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapımı gerçekleştirilmiş olan ruhsatsız ya da ruhsat sistemine aykırı olarak yapılmış kırsal ve kentsel kesimlerde ki tüm yapıları kapsayan imar barışı projesi için son katılım Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2019 tarihi olarak belirlenmiş durumdadır. Ülkemizde yaklaşık 13 Milyon kayıtlı olmayan yapıyı kapsayan İmar Barışı (İmar Affı) başvuruları 08 Haziran 2018 tarihinde başlayarak 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. İmar barışı, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

İmar Barışı İçin Son Gün Ne Zaman?

İmar Barışı İçin Son Gün Ne Zaman? Yapılan son açıklamaya göre imar barışında ki son gün Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2019 tarihinde kadar uzatılmış olmaktadır.İmar barışından yararlanmak istiyorsanız son başvuru tarihi 31 Aralık 2019’e kadar e-devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvuru formu dolduruluyor, bakanlık bu formu inceleyerek onay veriyor sonrasında kişiye imar affı ücreti ve ödeme bilgilerinin yer aldığı kısa mesaj gönderiliyor. 

İmar Barışından Kimler Yararlanabilecek?

İmar Barışından Kimler Yararlanabilecek? İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapıları kapsayacak. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi alınabilecek.

Hazine Arsası üzerinde yapınız var mı? İmar barışından bu anlamda nasıl faydalanacaksınız?

Hazine Arsası üzerinde yapınız var mı? İmar barışından bu anlamda nasıl faydalanacaksınız? İmar barışından hazine arsası üzerinde yapısı olan kişilerde yararlanacak. Fakat hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar imar barışından yararlanamayacak.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.Bu kişilerin yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bizzat başvuru yapması gerekecek. Ayrıca İmar barışı gerçekleşen daha önce konutu tapu kayıtlarında arsa olarak görünen abonelik alamayan vatandaşların cezaları iptal edilip, elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı hemen yapılabilecek. Kayıt bedeli bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

Belediye arazisi üzerinde yapınız var mı? İmar barışından bu anlamda nasıl faydalanacaksınız?

Belediye arazisi üzerinde yapınız var mı? İmar barışından bu anlamda nasıl faydalanacaksınız? Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, talep üzerine bedeli ilgili belediyeye ödenmek üzere taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılacak.

Başkasının arazisinde eviniz varsa imar barışından yararlanamıyorsunuz.

Başkasının arazisinde eviniz varsa imar barışından yararlanamıyorsunuz. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hâzineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar imar barışından yararlanamayacak.

İmar Affı Başvuruları Nasıl Yapılır?

İmar Affı Başvuruları Nasıl Yapılır? İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kuruluşlara başvuru yapılacak. Başvuru için ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ doldurulacak. Başvuru formunda yapının sahibinin kimlik bilgileri ve yapının bilgilerinin yazılacağı bölümler yer almaktadır. Formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığından öğrenerek beyan edecek.

Maliyet hesaplaması neye göre yapılacak?

Maliyet hesaplaması neye göre yapılacak? Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari yapılarda % 5 olarak hesaplanacak. Arsa emlak değeri, belediyelerden öğrenilebilecek.

Yapıların yaklaşık bedelleri belirlenirken baz alınacak metrekare fiyatları:

  1. Tarımsal amaçlı basit yapılar (200TL/M2)
  2. 2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları (600 TL/M2)
  3. 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları (1000 TL/M2)
  4. 8 ve daha yüksek katlı binalar (1600 TL/M2)
  5. Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane vb. (2000TL/M2)
  6. Güneş Enerji Santralleri (100.000TL/M2)

Örnek Hesaplama:

Arsa: 200 M2

M2 Değeri: 250 TL

Kat Sayısı: 2

Tamamı Konut: 300M2

Yapının Yaklaşık Maliyeti: 300*600 = 180.000TL

Arsanın Emlak Vergi Değeri: 200*250 =  50.000TL

Toplam Değer: 180.000 + 50.000 =  230.000TL

230.000/0,03= 6.900TL (Bu bilgilere sahip eviniz için müracaat sonucu ödenecek tutar.)

İmar Affı Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

İmar Affı Ödemeleri Nasıl Yapılacak? Ziraat Bankasından kayıt anında verilen ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi imar barışı ödemeleri yapılabilecek. Böylece işleminiz tamamlanmış olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakat sağlayan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ‘’Yapı Kayıt Belgesi’’ alacaklar için düşük faizli ihtiyaç kredi verecek.

Sorular Ve Cevaplarıyla Kısaca İmar Barışı

1- İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e-devlet  imar barışı sayfası üzerinden Yapı Kayıt Belgesi başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Bu form bakanlık tarafından incelenip onay verilerek,  müracaatta bulunan kişiye imar affı ücreti ve ödeme bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme SMS gönderilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3- İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda % 3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

4- Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

5- İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

6- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal gaz başlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal gaz  vb. her türlü abonelikler için müsaade edilecektir.

7- İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

8- İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

9- Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2019 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

10- Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

11- Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

12- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

13-İmar barışı ödemeleri hangi bankaya yatırılır?

Ziraat Bankası

Yurt Dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır? Ücreti Ne Kadar?

Mevcut Olmayan Araçlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanacak ? Ne Kadar Ödeyecekler

Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri Nasıl Yapılır?


ETİKETLER: ,
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.