Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Okullara Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi Nasıl Olur?

15.08.2019
36
2019 Okullara Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi Nasıl Olur?

2019 Okullara Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi Nasıl Olur? Konumuz ile daha açıklayıcı bilgilendirme yapabilmek için öncelik olarak KDV Tevkifatı nedir? biraz bilgi sahibi olalım ve size aktaralım istedik. Tevkifat, kelime anlamı olarak para konusunda kesintiler anlamına gelen bir sözcüktür. Tevkifatlı olarak kesilen faturanın normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur. Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de almasıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sıralanan gelir türleri üzerinden gene aynı yasada belirlenen kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.

2019 Okullara Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi Nasıl Olur? Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelir. “KDV tevkifatı” müessesesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 9 ve 29. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 120. maddesinde düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin ayrıntılara ise 117 seri numaralı KDV Genel 1 2 Tebliği ile 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde yer verilmiştir. “KDV tevkifatı” ile mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması veya Maliye Bakanlığı’nın gerekli göreceği diğer hallerde vergi alacağının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Böylece KDV’ye tâbi olan bir işlemin (mal teslimi ve hizmet ifası) tarafı olanlar KDV’den “sorumlu” tutulmak suretiyle KDV teminat altına alınır. Bu nedenle KDV tevkifatı, ihtiyari değil, zorunludur.

2019 Okullarda Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi

2019 Okullarda Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi, bu türden hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10’dur. Yemek servis hizmetleri personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsar. Ancak bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkân veren yemek çeklerinin (karnelerinin / biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tâbi tutulmaz.

2019 Okullarda Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi, Tevkifat yapmak zorunda olan idare, kurum ve kuruluşların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeşitli malzemeleri satın alması tevkifata tâbi değildir. Diğer yandan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları tevkifata tâbidir. Hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri) işletenlerden alacakları hizmetler tevkifat kapsamında değildir. Bu durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat yapılmasına engel değildir.

2019 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Nedir?

2019 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Nedir? Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yemek servis hizmetleri; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır.

2019 Belirlenmiş Alıcıların KDV tevkifatı uygulayacağı hizmet alımıyla ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
 • İşgücü temin hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
 • Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
 • Servis taşımacılığı hizmeti
 • Her türlü baskı ve basım hizmetleri
 • Yukarıda belirlenenler dışındaki hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, kamusal nitelikteki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2019 Okullara Yemek Servisi Yapanlarda Nakden KDV İadesi Talebi

Nakden İade Mükellefin talebi halinde, tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının aşağıda her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden iadesi mümkündür.

Kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti, –
 • Servis taşımacılığı hizmeti,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Tevkifat uygulanan;

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
 • KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.2.13’üncü bölümü kapsamındaki hizmetler,
 • Külçe metal teslimi, – Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

ile ilgili 5.000,00-TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. 5.000,00-TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000,00-TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür

2019 Okullarda Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesinde İstenen Belgeler Nelerdir?

 • İade Talep Dilekçesi
 • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste
 • Tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • Teminatlı olarak iade isteniyorsa teminat mektubu

Öğrenci Taşımacılığında KDV İadesi

 Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.