Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi Nasıl Olur?

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi Nasıl Olur?

yemek-servislerinde-kdv-iadesi

Genel Olarak Katma Değer Vergisi Kanunu

Okullara yemek servisi yapanlar da KDV iadesi nasıl olur?  konusunu bu yazımızda anlatacağız. Vergi Kanunları çok geniş kapsama sahiptir. Bunların başında ise 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gelmektedir.  Katma Değer Vergisi Kanunu bir kanun için az sayılacak madde sayısına sahiptir.  63 Maddeden…… oluşmaktadır. 63 maddeyi açıklamak için  otuz beş geçici madde 123 genel tebliğ ve bir çok sirkü   yayınlanmıştır. 26/04/2014 Tarihinde ise Bu tebliğler dağınıklığı gidermek için tek tebliğde toplanmıştır. Tek tebliğde toplanması yine yetmemiş  bu tebliğden sonra 7 tane daha tebliğ yayınlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu az bir madde sayısına sahip olmasına rağmen vergi kanunları içinde kapsamı en geniş kanundur.  Bu yazımızda başta belirttiğim gibi iade türlerinden Yemek servisi yapan firmaların iadesi ile ilgili detaylı bilgi verip başvuru sırasında gerekli belgeleri açıklayacağız.

Yemek Servisi Yapanlarda KDV iadesi

Kanuna göre  okullara veya öğrencilere yemek servisi işi yapanların hakediş ödemelerini  alırken kanun gereği ödeme yapacak ilçe milli eğitim müdürlüğü Tarafından  veya kurum tarafından  ödeme sırasında,  hesaplanan KDV üzerinden kanunun belirlediği oranda kesinti yapar.  öder. Yapılan Kesinti, kesinti yapan kurum veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından devlete ödenir.

Yemek Servisi yapan firma veya kişilerde KDV Tevkifatı Oranı Nedir?

Her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde belirlenmiş alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılır.   KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı satıcı tarafından işlemin yapıldığı döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde beyan edilir.   1 No.lu KDV Beyannamesini vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verilir.

yemek-servisi-hizmetlerinde-kdv-tevkifat-oraniKDV Tevkifatını, Yemek Servisi yapan firma veya kişi  Nasıl  İade Alır?

Yemek servisi yapan firma veya kişi kesinti miktarını bağlı bulunduğu vergi dairelerinden talep edebilir. Talep etme şekli nakden olabileceği gibi borçlarına mahsup şeklinde de olabilir. İadeler talep edilirken belirli kanuni şartların yerine getirilmesi, belirli belgelerin hazırlanması gerekir.  İade miktarının 5000 TL nin üzerinde veya altında olması, iade de aranacak belgeler izlenecek yol yönünden farklılıklar göstermektedir.

Okullara yemek servisi yapanlarda KDV iadesi üç şekilde olmaktadır. 1) Nakden İade 2) 5000 TL’yi aşmayan KDV iadesi 3) 5000 TL’yi aşan KDV iadesidir

İade Vergi Dairelerinden Nasıl Talep Edilir?

Mükellefler, KDV Beyannamelerini verdikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden kendilerine ait şifreyle kişisel sayfasında elektronik ortamda standart iade talep dilekçesini doldurup bağlı bulunduğu vergi dairesine göndererek iade talebinde bulunabilir. Bu tür işlemleri genellikle sözleşmeli muhasebeciniz tarafından yapılır.

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi Nakden İade Talebi Nasıl Olur?

Nakden iade talepleri teminat ve, veya vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Nakden iade için, Elektronik ortamda iade dilekçesi gönderilmiş olması ve iade için gereken belgelerin eksiksiz  olarak verilmiş olması gerekir.

Gereken Belgeler:

  • iade talep dilekçesi
  • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste
  •  Tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
  • Teminatlı olarak iade isteniyorsa teminat mektubu

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde iade yapılır. İadeden sonra iadeyle ilgili  vergi inceleme raporu düzenlendikten sonra teminat çözülür. Teminat göstermeksizin iade talep edilmişse, vergi müfettişlerince, iade ile ilgili vergi inceleme raporu hazırlandıktan sonra iade işlemi yapılır.

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi  5.000 TL’yi Aşmayan Mahsuben İade Talebi Nasıl Olur?

Okullara yemek servisi yapanlar da KDV iadesi  Mükelleflerin okullara veya öğrencilere yemek servisi işlerinden  kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM tasdik raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebine ilişkin Vergi dairelerinde iadeleri analize tabi tutan sistem olan KDVİRA raporunun vergi dairesine gelmesi üzerine iade talebi işlemlerine başlanır.  Mahsup talebi, iade hakkı doğuran işleme ait belgelerin tamamlanması ve KDVİRA  “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda olumsuzluk bulunmaması halinde iade yapılır.

Gereken Belgeler:

  • iade talep dilekçesi
  • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste
  • Tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi 5.000 TL’Yi Aşan Mahsuben İade Talebi Nasıl Olur?

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi Mükelleflerin yemek servisi işlerinden  kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade taleplerinde, 5.000 TL’yi aşan kısmın iadesi teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.  Mahsuben iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir. KDVİRA “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda olumsuzluk bulunmaması  ve 5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde beklenilmeksizin mükellefin iade talebi yerine getirilir. Teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Gereken Belgeler:

Belgeleri gerekmekte olup eksiksiz olarak  verilmesi gerekir.

Öğrenci Taşımacılığında KDV İadesi ile İlgili Yazımıza Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Aklınıza gelebilecek tüm KDV iadeleri ile ilgili soru sormak için TIKLAYINIZ

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden KDV iade rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)