Vergi ve Güncel Haber Portalı

Tapu Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

11.09.2019
108
Tapu Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

Tapu Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır? Tapu borcu yoktur yazısı için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Tapu borcu yoktur yazısını Sosyal Güvenlik Kurumundan alabilirsiniz. Birde artık Tapu borcu yoktur yazısı için Gelir Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinden giriş yaparak, internet sitesinde yer alan dilekçematik bölümünü ziyaret ederek “borcu yoktur yazısı alma dilekçesi” doldurulması yeterlidir.

Bu dilekçede borcu yoktur yazısı almak isteyen kişinin çeşitli bilgileri istenmektedir. Bu bilgileri doldurup ardından göster butonuna basarak borcu yoktur yazısını almanız mümkündür. Gerçek kişiler için yapılacak olan sorgulamalarda ekranın hemen üstünde yer alan bölüme kimlik numarası bilgisinin girilmesi gerekir. Sorgulama sonucunda borç olduğu bilgisine ulaşılırsa bu durumda öncelikle bu borcun ödenmesi ve sonrasında yeniden sorgulama yapılması gerekir. İlgili borç kapatıldıktan sonra herhangi bir borç bilgisi çıkmadığı için bu durumda borcu yoktur yazısı alınması mümkün olacaktır.

Tapu Borcu Yoktur yazısı, inşaat harcı ve inşaatı tamamlanan yapılar için yapı kullanma belgesi alırken gereklidir. Birde aile içerisinde büyüklerden birisini vefat ettikten sonra arkada kalan kişilerde veraset intikal için gerekli olan belgelerden bir tanesidir. Ölüm halinde kişi dünyadan göç etmiş olur. Fakat murisin geride kalan varisleri bulunduğundan ötürü, kişinin geride kalan mal varlığı ya da borçlarından dolayı veraset intikal belgesi alması gerekmektedir. Alınacak olan veraset intikal belgesi ile kişinin mal varlığı ve borçları konusunda sorumlu olan kişiler varisleri olacaktır. Yazımızda tapu için borcu yoktur yazısı nereden ve nasıl alabilirsiniz hepsine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

  Veraset İntikal Nedir? Veraset intikal İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Veraset İntikal Nedir? Veraset intikal İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Ölen kişinin yakınlarına kalan mallar üzerinden mirasçıların mirasçılığı kabul etmesi halinde devlet tarafından alınan bir vergi oluyor. İşte bu vergi için mirasçıların veraset intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Veraset intikal vergisi beyannamesi veraset yoluyla kalan malların belediyeye bildirimi anlamına geliyor. Şöyle açıklamak gerekirse; vefat eden bir kimsenin kalan malları için  yakınlarının (kalan mirası kabul etmeleri halinde) o malların toplam bedeli üzerinden devlete bir vergi ödemesi gerekiyor. Bu vergi de veraset ve intikal vergisi olarak isimlendiriliyor. Ancak bu vergiyi ödeyebilmek için gayrimenkullerin bağlı bulunduğu belediyeye bir veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek sorumluluğu bulunuyor. Veraset intikal vergisi beyannamesinde veraset ilamında adı geçen varislerin adı soyadı ve imzasının olması zorunlu bir uygulamadır.

Veraset İntikal için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Veraset ilamının fotokopisi,
 • Tapuların fotokopisi,
 • Tapuların belediyeden alınan emlak değerleri,
 • Araçların ruhsat fotokopisi,
 • Bankada para varsa, bankadan alınacak yazı.

Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali işlemi gerçekleştirilemez. 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

Miras intikali için gereken belgeler:

 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği) ( yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
 • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

Ölüm En Geç Ne Zaman Bildirilmelidir?

Ölüm En Geç Ne Zaman Bildirilmelidir? Ölüm gerçekleşmiş ise en geç olarak bildirim gereken zaman işleyişi şöyle olmaktadır. Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.

Ölüm Karinesi Nedir?

Ölüm Karinesi Nedir? Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile o yerin en büyük Mülki İdare Amirinin emri ile kütüğe ölüm kaydı düşülür. Bir kimsenin genel taşıt araçlarında meydana gelen kaza sonucunda veya yangın, patlama, savaş gibi kişinin ölümüne kesin gözle bakılabilecek haller içinde kaybolduğu ve cesedi de bulunamadığı takdirde, bu durumu belgelendirilmek koşuluyla olayın meydana geldiği yerin en büyük Mülki İdare Amirinin yazılı emri ile hakkında ölüm tutanağı düzenlenir. Buna dayanılarak aile kütüğüne ölüm kaydı tescil edilir.

Ölümüne Kesin Gözle Bakılanların Tescili Nasıl Gerçekleşir?

Ölümüne kesin gözle bakılacak haller içinde kaybolan ve cesedi de bulunamayan kimselerin eşi, altsoyu ve üstsoyu ile kardeşleri, bunların yokluğu halinde mirasçıları tarafından her hangi bir nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gereklidir. Sözü edilen yazılı başvuru sırasında varsa, iddiayı kanıtlayacak askeri veya emniyet makamlarından alınacak resmi belgeler ya da olayın meydana geldiği yerdeki kurumlardan alınacak resmi belgeler de dilekçeye eklenir. Herhangi bir resmi belge verilmemişse iddianın belgelendirilmesi istenir. Dilekçe, dilekçeye eklenen belgeler ve gerektiğinde nüfus müdürlüğünce yaptırılan soruşturma sonucunda elde edilen belgeler olayın doğruluğunu ve öldüğü iddia edilen kişinin o olayın meydana geldiği sırada o yerde bulunduğunu kanıtlamaya yeterli görülürse, kişinin kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüğü durumu gerekçeli olarak Mülki İdare Amirinin onayına sunar.

En büyük Mülki İdare Amirince ölüm kaydının tescili uygun bulunmadığı takdirde ilgililerin istekleri reddedilir. Kendilerinden mahkemeye başvurarak kaybolan kimsenin ölü veya sağ olduğunun hakim tarafından hükme bağlanması istenir. En büyük Mülki İdare Amirinin uygun bulması üzerine ilçe nüfus müdürlüğünce re’sen iki örnek ölüm tutanağı düzenlenir. Tutanağa “Ölümüne kesin gözle bakılacak hal içinde kaybolması nedeniyle Valiliğin/Kaymakamlığın …/…/…. gün, …..sayılı emri üzerine düzenlenmiştir” açıklaması yazılır ve yetkili makamlar tarafından gönderilen iki örnek ölüm tutanağı aile kütüğüne tescil edilir.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Vergi Borcuna Taksitlendirme Yapılır mı?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır?

Bir Yılda En Fazla Kaç Kez Araç Alım – Satımı Yapabilirim?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. erdinç dedi ki:

  merhabalar babam 3 sene önce vefat etti bizim köyde arsamızın üzerine baraj yapılacağı için devlet istimlak etti biz toplam 5 kişiyiz üvey annem 2 çocuğu ve benimde bir öz kardeşim var babamın vergi borcu yoktur yazısı almak istedim fakat 5 kişininde burda olması veya vekalet vermesi gerekiyormuş öz kardeşimin vekaleti bende fakat diğer 3 kişi vermiyor bu konuda ne yapmam gerekiyor tşk..

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.