Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgi

Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgi

2017 ZORUNLU BES4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa ek madde ekleyen  kanun değişikliği 25/08/2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Yapılan bu değişiklikle 01/01/2017 tarihinden itibaren ….hayatımıza zorunlu bireysel emeklilik sistemi giriyor.

1) Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Neden Getirildi?

Halkımızın tasarruf miktarının arttırmaktır. İşçi ve memurların çalışma döneminde sahip oldukları imkanların ve bolluk seviyesinin emekli olduktan sonra da devam etmesi için emeklilikte de rahat yaşayabilmesi için tasarruf ettirmeyi özendirecek bir çalışmadır. Devlet Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemiyle, tasarruf etme alışkanlığını kazandırarak halkı tasarrufa yönlendirmektir.

2) Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsıyor. 

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine kimlerin dahil olduğu 25 /08/2016 Tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yayınlanan ek maddede  belirtilmiştir.  Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlar sistemin kapsamındadır. Bu kişilerden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar. İşverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. özetle kırkbeş yaşını doldurmamış olan Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığı statüsünde olanlar sisteme dahildir.

3) Sisteme Memurlar Dahil mi?

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine ilk dahil olacak grup 45 yaş altı çalışan memurlar ve yeni memur olacaklar dahildir. Memurlar 01/01/2017 tarihinden itibaren sisteme dahil olacaktır.

4) Özel Sektörde Çalışanlar Sisteme Dahil mi ?

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine 45 yaş altı tüm çalışanlar dahil olduğu için kamu, özel sektör ayrı mı olmamaktadır. Bu nedenle sisteme özel sektör çalışanları da dahildir.

5) Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkma Hakkı Var mı Süresi Ne Kadar ?

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminden çıkma hakkı bulunmaktadır. 25/08/2016 tarihinde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen ek maddeye göre. Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.  Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

zorunlu-bireysel-emeklilikle-ilgili-bilmek-istediginiz-hersey6) Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde Kademeli Geçiş Var mı Kimler Hangi Tarihte Geçecek?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamaya göre zorunlu bireysel emeklilik sisteminde  kademeli geçiş olacağını belirtmiştir. Zorunlu bireysel emeklilikte kademeli geçiş için bakanlar kurulunda imzaya açıldığını belirtti. Kademeli geçişe göre.

 01/Ocak/2017 tarihinden İtibaren:

memurlar ve 1000 üzeri çalışanı olan özel sektöre ait iş yerleri geçecek.

01/Nisan/2017 tarihinden İtibaren:

 250 ile 1000 arası çalışanı olan özel sektöre ait iş yerleri geçecek

01/Temmuz/2017 tarihinden İtibaren:

100 ile 249 Çalışanı olan özel sektöre ait iş yerleri geçecek.

01/Ocak/2018 tarihinden İtibaren:

Belediye çalışanları, Kit çalışanları ve meslek odaları geçecek

01/Temmuz/2018 tarihinden İtibaren:

10 ile 99 Çalışanı olan özel sektöre ait iş yerleri geçecek.

01/Ocak/2019 tarihinden İtibaren:

5 ile 9 Çalışanı olan özel sektöre ait iş yerleri geçecek.

7) Devlet Desteği Ne Kadar Olacak?

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olanlardan cayma hakkını kullanmayanlara devlet tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL ilave katkı sağlanacaktır.  Devlet tarafından maaşlarınızdan kesilerek zorunlu bireysel emeklilik sistemine  ödenecek olan  katkı paylarına ilaveten devlet yüzde 25 katkı sağlayacaktır.

8)  Zorunlu BES’ten Vazgeçmek veya caymak için ne yapmamız gerekiyor?

Zorunlu Bireysel Emeklilikten Vazgeçmek için aşağıda örneğini paylaşacağım dilekçe örneğini yazarak ilgili kurumunuza yada iş yerinize verdiğinizde sistemden cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 1 Yorum "Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgi"

  1. Pingback: Bireysel Emeklilik Maaştan Ne Kadar Kesilecek? vazgeçme dilekçesi

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)