E-TEBLİGAT HAKKINDA MERAK EDİLENLER

E-TEBLİGAT HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Tebligat yapmak hem vergi dairesi için hem de mükellef için yıllarca bir sorun olmuştur.Tebligatı yapacak vergi dairesi,personel sıkıntısından veya eksik adresten dolayı büyük sıkıntılar yaşamaktadır.Mükellef ise tebligatın ulaşmadığı konusunda dertlidir.

Neyse ki artık e-tebligata geçildi ve bu sorunlar kısmen halledildi.Peki nedir bu e-tebligat?kimler başvuruda bulunacak?Cezası var mı?Bunların cevabını yazımızda bulacaksınız

E-Tebligat nedir?

e-tebligat cezası ne kadar Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken belgelerin elektronik olarak mükelleflerin adreslerine tebliğ edilmesidir.Sonuç olarak bu tebligat,daha önce fiziki olarak memur eliyle yapılan tebligattan farklı olmayacaktır.Yani aynı sonucu doğuracaktır.

Başvuruyu Kimler,Nereye Yapabilir?

e-tebligat cezası ne kadar E-Tebligat uygulaması mevcut mükellefler için 1 Nisan 2016‘da başladı.Yeni mükellef olacak kişiler, işe başlama dilekçesiyle birlikte doldurdukları e-tebligat başvuru formunu bağlı bulunduğu vergi dairesine vererek sisteme dahil olurlar. E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerin, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi yapabilir.Ayrıca  e-tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekaletnameyle vekili de yapabilir.Yapılan başvuru sonucunda aktivasyon mesajı telefona mesaj olarak gelir ve buradan sisteme geçildiği anlaşılır.Ayrıca bilgilerinde değişiklik olan mükellefler bu değişiklikleri bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak veya internet vergi dairesinden değiştirebilirler.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

e-tebligat cezası ne kadar. E-Tebligat sistemi yoluyla gönderilen belgeler, mükellefin başvuru sırasında belirtmiş olduğu telefonuna veya mail adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.Elektronik olarak gönderilen tebligat tekrar posta yoluyla gönderilmez.Yani eskisi gibi postayla yazılı olarak beklemeyiniz.

E-Tebligatın Faydaları Nelerdir?

  • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
  • Hizmet kalitesini arttırır.
  • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
  • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
  • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
  • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

E-Tebligata Başvurmayana  Ne Kadar Ceza Kesilir?

e-tebligat cezası ne kadar Vergi dairesine her halde  bildirim yapmak zorunludur.Eğer bildirim hiç yapılmamış veya zamanında yapılmamışsa bunun cezası vardır.E-tebligata başvurmayan kişilere kesilecek cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 355. maddesine göre kesilir.

E-tebligatta kesilecek cezada 2 türlü ayrıma gidilir:

-Kurumlar vergisi mükellefleri,bilanço hesabı defter tutan birinci sınıf gerçek kişiler ve avukat,doktor,muhasebeci gibi serbest meslek mensubu mükellefler için ceza tutarı 1370 TL‘dir.

-İkinci sınıf defter tutan yani işletme hesabına göre defter tutan mükellefler için ceza tutarı 690 TL’dir.

Konuyla ilgili soru sormak için tıklayınız

Gerçek kişiler için e-tebligat formuna ulaşmak için tıklayınız.

Şirketler için e-tebligat formuna ulaşmak için tıklayınız.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)