Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 .  maddesin de vergiden muaf esnaflıkla ilgili Yasal düzenlemeler  bulunmaktadır.  Kimlerin esnaf muaflığından yararlanacakları da aynı maddede sayılmıştır. Buna göre, ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

Üç Tekerlekli veya At Arabası ile Satış Yapanlar

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır.

 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler. (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

Gezici Gelen Kalaycılar veya Buna Benzeyen Meslekler

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır.

 1. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı.

Köylerde Bulunan Zanaatkarlar

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır.

 • Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan Gelir vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz bulunanlar. (51 inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar)

Sandal Taşımacılığı veya Hayvan ile Yapılan Taşımacılık İşleri

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır.

 • Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dâhil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar. (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir)

Devamlı Olarak Yapılmayan Traktör ile Yapılan Taşımacılık İşleri

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır.

 • Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler.

Örgü Dikiş Nakış ve Buna Benzer Ürünlerin Evde Yapılarak Pazar Yerlerinde Satılması

 • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak.  Şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller.  Örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme.  Tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar.  Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla.  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere. Düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Devamlı Olarak Yapmayan Ev Ev Dolaşan Hurdacılar

 • Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere.  Bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar

 • Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği.  Çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.

Maliye Bakanlığınca Esnaf Muaflığına Uygun Görülenler

 • Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlar talep etmeleri halinde vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alabilirler.

 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıdığının anlaşılması halinde. Vergi dairesi tarafından belge verilecektir.  Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.
 • Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir.  Bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır.
 • Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarını kaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir.
 • Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

ESNAF VERGİ MUAFİYET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Emekliye Promosyon Alabilme Şartları Kolaylaştı İşte Detaylar

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçılar Ne Yapması gerekir

2017 Nüfus Çalışanlarına Fazla Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı Aylık Mesai Ücretleri Ne Kadar Olacak

Ölüm Halinde Vergi, Trafik, Adli,İdari Para Cezaları Kalkar mı ?

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*