Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

Kiraladıkları Mal ve Hakları Kiraya Verenlerin Diğer Gerçek Giderleri:

Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler hasılattan indirilebilir. Kira ila tuttukları mal ve hakları baĢkalarına kiraya veren kimselerin mal ve hakkın sahibine ödemiĢ oldukları kiralar ile diğer giderleri bu mal ve hakları kiraya vererek elde ettikleri gayrisafi hasılattan indirilebilmektedir.

Sahibi Bulundukları Konutları Kiraya Verenlerin Oturdukları Konut Kira Bedeli:

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli hasılattan indirilebilir. Ancak söz konusu indirim 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinde yazılı diğer gerçek giderler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden yapılmalı ve indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayarak gelecek yıllara zarar olarak devredilmemelidir.

Mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar ve tazminatlar:

Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar hasılattan indirilebilir. Söz konusu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi, bazı Ģartlara bağlı bulunmaktadır.

  •  Zarar, ziyan ve tazminatlar kiraya veren tarafından ödenmelidir.
  • Ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olmalıdır.

Ödeme sözleşmeye, kanuna ve ilama dayanmalıdır.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.