Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı

Geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış zararlardan oluşan tutarlardır. Geçmiş yıllarda gayrimenkullerinizden zararlarınız varsa indirim konusu yapabilirsiniz.

Bununla beraber; indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararları 5 yıl boyunca indirilebilir ve zarar edilen dönemden sonraki bir dönemde kar edilmiş ancak indirim konusu yapılmamış ise takip eden yıllarda tekrar indirim konusu yapılamaz.

Ancak,

  1. Kira gelirine konu olan gayrimenkulün kendisinde meydana gelen eksilmeler,
  2. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedelini indirim konusu yapması halinde doğan zararlar,
  3. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait kira gelirinden indirilen satın alma bedelinin %5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı, sonraki yıllarda indirim konusu yapılamaz.

Şahıs Sigorta Primleri

Beyan edilen gelirin  %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta Ģirketi nezdinde akdedilmiĢ olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması Şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir) indirilebilir.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.