Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

Vergiden İstisna Edilen Tutar

Gelir Vergisi Kanununa göre mesken veya meskenlerden elde edilen kira gelirinin 2016 yılı için 3.800 TL’lik kısmı vergiden istisnadır, başka bir ifade ile vergi dışıdır.

  2016 yılı içerisinde 3.800 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL’yi geçmesi halinde 3.800 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

     Gerçek gider yöntemini seçtiyseniz, mesken veya meskenlerinize ait giderinizin istisnaya isabet eden tutarı Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak vergi hesaplamasında dikkate alınmıştır.

    Mesken istisnasından yaralanıp yararlanmama durumuna göre “İSTİSNA EKLE” ve ”İSTİSNA SİL” butonlarıyla ekleme ve silme işlemi yapabilirsiniz.

İstisna Düşüldükten Sonra Kalan Kira Geliriniz

“Kira Geliriniz” den, mesken veya meskenlerinizle ilgili “Vergide İstisna Edilen Tutar” bölümündeki tutar düşüldükten sonra kalan tutardır. Gelir Vergisi Kanununa göre mesken veya meskenlerden elde edilen kira gelirinin 2016 yılı için 3.800 TL’lik kısmı vergiden istisnadır, başka bir ifade ile vergi dışıdır.

Giderler (Varsa İstisnaya İsabet Eden Tutar Hariç)

“GİDER TÜRÜ VE TUTARINA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirlenen gider tutarınızdır. Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer mesken veya meskenlerden kira geliriniz var ve gerçek gider yöntemini seçtiyseniz, istisnaya isabet eden gideri düşemezsiniz.  Bu durumda istisnaya isabet eden tutar otomatik olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanmış  ve düşebileceğiniz gider yansıtılmıştır.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.