Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 1 mart 2017 tarihi itibariyle başladı.     Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar göndermeleri gerekmektedir.  Gönderme işlemi elektronik ortamda olacaktır.   Bu beyanname verme süresinde belki de […]

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

2017 Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

2016 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak. Serbest meslek kazancının tanımı, özellikleri, tespiti ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının beyanına ilişkin olarak her yıl olduğu gibi Gelir İdaresi Serbest Meslek Kazancı rehberini yayınladı. Serbest Meslek Faaliyeti ve Serbest Meslek Kazancı Nedir ? 2017 Serbest Meslek Kazancı Elde […]

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?

2017 Değer Artış kazancı Nedir Kimler, Ne Zaman Beyanname Verecek ?

      193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından […]

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı

  2016 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak, ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler, vergiden istisna edilen kazanç konuları ile yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler, gelir vergisinde mahsup ve iadeler, tarh işlemleri, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konuları ile ilgili olarak,  Gelir İdaresi Başkanlığı […]

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu

    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kira geliri elde edenlerin beyanname vermelerini kolaylaştırması için başvuru kaynağı olan rehberi yayınlandı.  2017 Kira gelirine konu mal ve haklar Nelerdir ? Kira Elde Edenler için 2017 Mükellef Rehberi Yayınlandı Beyanname Doldurma Videosu. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar; Arazi, bina, maden suları, memba […]

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır ?

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 .  maddesin de vergiden muaf esnaflıkla ilgili Yasal düzenlemeler  bulunmaktadır.  Kimlerin esnaf muaflığından yararlanacakları da aynı maddede sayılmıştır. Buna göre, ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Üç Tekerlekli veya At Arabası ile Satış Yapanlar Esnaf muaflığından Kimler Yararlanabilir Esnaf Vergi […]

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçılar Ne Yapması gerekir

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçılar Ne Yapması gerekir

Mükellefiyetin İşe başlamadan iş bırakmaya kadar geçen süreçte.  Mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme, muhafaza ve ibraz etme gibi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.  Aksi durumda  vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.   Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçılar Ne Yapması gerekir. İnsanlar yaşamlarını devam ettirirken tüm iş ve işlemlerini kendileri yaparlar. Ama öldükten sonra kim yapacak. Bilindiği üzere […]

Ölüm Halinde Vergi, Trafik, Adli,İdari Para Cezaları Kalkar mı ?

Ölüm Halinde Vergi, Trafik, Adli,İdari Para Cezaları Kalkar mı ?

Ölüm herkesin elbet bir gün başına gelebilecek. Ne zaman geleceği bilinmeyen durum halinde. Ölen kişinin sağken yemiş olduğu. Veya ölen kişiye kesilen trafik cezası, vergi cezası, idari para cezası ve Adli para cezası gibi cezaların  hukuki durumu ne olduğudur? Acaba bunu mirasçılar ödemek zorunda mıdır ?  Yoksa Tüm cezalar Kalkar mı ? sorularınızın cevabı yazımızda  Ceza […]

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.

   Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.  TBMM Genel Kurulunda, uyumlu mükelleflere vergi indirimi. esnafların işyerlerini kapatmaları halinde belirli süre maaş almaları için Ahilik Esnaf Sandığı kurulması.  Yabancılar ile altı aydan daha fazla yurtdışında kalan vatandaşarımızın konut ve iş yeri alımında KDV istisnası.  TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren  torba yasa […]

Yurtdışında Yaşayanlara Müjde Ev ve İşyeri Alımlarında KDV Ödemeyecekler

Yurtdışında Yaşayanlara Müjde Ev ve İşyeri Alımlarında KDV Ödemeyecekler

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde.  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7. maddesi üzerinde. görüşmeler sırasında verilen önerge kabul edildi. Yurtdışında Yaşayanlara Müjde Ev ve İşyeri Alımlarında KDV Ödemeyecekler. Kabul edilen önerge sayesinde yabancılara tanınan KDV istisnası altı aydan